Koophuis onbereikbaar met modaal inkomen?

28 augustus 2019

Onze bekendste en grootste collega in de hypotheekadviesbranche deed recent onderzoek naar de betaalbaarheid van woningen voor de Nederlander met een heel gemiddeld inkomen. De uitkomst is schrikbarend maar tegelijk ook niet zo verrassend.

Maar 6%

In de eerste plaats: een modaal inkomen betekent zo’n €36.000,- bruto per jaar. Wat kun je als Jan(a) Modaal op één salaris kopen op de huidige woningmarkt? Niet zo veel, zo concludeerden de onderzoekers. Slechts 6% van de nu te koop staande huizen ligt binnen bereik voor deze groep. Je kunt namelijk een hypotheek van ongeveer €163.000,- krijgen met het voornoemde salaris.

Iets meer dan de helft

Voor tweeverdieners liggen de zaken anders. Stel dat je samen €60.000,- bruto per jaar verdient, kun je een hypotheek van ongeveer €285.000,- afsluiten. In de meeste delen van het land kom je dan in aanmerking voor iets meer dan de helft van de beschikbare koopwoningen. Al zijn er natuurlijk grote verschillen per gebied, in de Randstad is er veel minder betaalbaar dan bijvoorbeeld in Zeeland.

Zorgwekkend

De eerder genoemde percentages (6% en ruim 50%) van koophuis-beschikbaarheid voor modale single- of tweeverdienershuishoudens zijn zorgwekkend. De doorstroming op de woningmarkt stagneert steeds verder, wat nu en op termijn grote negatieve gevolgen heeft. Zijn er oplossingen voor dit steeds nijpender probleem? Ja, er moet meer betaalbare nieuwbouw komen én onder senioren moet de doorstroom naar kleinere woningen meer worden gestimuleerd.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Stil pandrecht

Stil pandrecht is een bezitloos pandrecht dat ook kan worden gevestigd op toekomstige vorderingen, mits deze voortkomen uit een reeds bestaande rechtsverhouding. Het dankt zijn naam aan het feit dat …