Kabinet wenst geen verdere aanscherping hypotheekregels

3 juni 2015

HOUTEN – Gedurende de huidige regeerperiode wil het kabinet niks veranderen aan de hypotheekregels en limieten om te lenen. Dit laten ministers Stef Blok van Wonen en Jeroen Dijsselbloem van Financiën weten.

De mededeling stond te lezen in een reactie op het voorstel van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om het maximale leenbedrag na 2018 nog eens verder te verlagen naar 90% van de waarde van de woning.

Een woordvoerder van Blok laat weten dat de minister momenteel niets wil veranderen aan de hypotheekregels. Eerder al werden er maatregelen getroffen om het vertrouwen in de huizenmarkt te herstellen. De minister acht het moment niet nodig om hier nog verder aan te sleutelen. 

Dijsselbloem geeft aan dat het huidige kabinet al belangrijke hervormingen op de woningmarkt heeft doorgevoerd, welke de financiële stabiliteit hebben verbeteren. Hij wijst tevens op het feit dat de hypotheeklimiet (in verhouding tot de koopsom) stapsgewijs zal worden afgebouwd tot 100% in 2018. "Voor de komende jaren is er dus duidelijkheid. Eventuele verdere stappen in de afweging hieromheen laat ik -conform de aanbeveling van het FSC- over aan een volgend kabinet.  

Een meerderheid in de Tweede Kamer is eveneens tegen het verder verlagen van de hypotheeklimiet. Ook belangenhebbende partijen spraken zich al uit tegen dergelijke plannen. Zo liet Vereniging Eigen Huis weten: "Met het huidige systeem van aflossen is de verhouding tussen hypotheekschuld en de waarde van de woning al gewaarborgd."

Bron: Nu.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bewonersverklaring

De bewonersverklaring is een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van BZK hiermee op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook …