Jongeren verhuizen minder

24 december 2015

Jongeren zijn de afgelopen periode minder vaak verhuisd. Tussen juli en oktober 2015 verhuisden 15% minder jongeren naar een andere woonplaats van in dezelfde periode vorig jaar. In alle andere leeftijdsgroepen werd er juist meer verhuisd. Dat meldt het CBS. Vooral de universiteitssteden zijn minder in trek; niet om te studeren, maar wel om te wonen. Volgens het CBS blijven studenten vaker thuis wonen door het nieuwe studiefinancieringsstelsel.

Van juli tot en met oktober verruilden 48.000 zeventien tot 22-jarigen hun woonplaats voor een andere gemeente: 15% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Onder achttienjarigen is het verschil zelfs een kwart. Vooral in de universiteitssteden is de afname te merken. In Groningen nam het aantal jongeren met 1.200 (-25%) het meest af. Ook in Maastricht en Nijmegen was de afname een kwart en in Delft zelfs 40%. Vooral jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen, Zuidwest-Friesland en Noord-Limberg blijven vaker thuis wonen. In de Randstad is de daling beperkt.

Niet huren maar kopen

Het nieuwe leenstelsel waarbij de beurs geen gift, maar een lening is, is volgens het CBS de boosdoener. De kamerhuur is bovendien vaak torenhoog en biedt weinig 'value for money'. Een huis kopen kan voor studenten soms interessanter zijn dan een kamer huren. Hulp van ouders is in de meeste gevallen wel nodig. Ouders kunnen bijvoorbeeld een tweede hypotheek afsluiten of garant staan voor de hypotheek van hun kind. Voor ouders: bereken hier wat u kunt lenen aan tweede hypotheek. 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van een organisatie over het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze zaken.