Jongeren blijven langer bij ouders thuis

13 juli 2016

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is tussen 2006 en 2016 gestegen van 23,6 jaar naar 24,6 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongeren keren vaker terug

Zowel jongere als oudere adolescenten gaan later op zichzelf wonen. In 2006 woonde 85 procent van de 18-jarigen thuis en dat is gegroeid naar 88 procent in 2016. Onder de 24-jarigen steeg het percentage thuiswonenden in deze periode van 32 naar 36 procent. Jongeren stellen de datum waarop ze het ouderlijk huis verlaten uit en keren bovendien vaker terug.

Bijna 1,1 miljoen thuiswonende jongeren in 2016

In 2006 telde Nederland 951.000 jongeren van 18 tot en met 30 jaar die bij hun ouders woonden. Deze groep is per saldo met 143.000 personen gegroeid tot bijna 1,1 miljoen jongeren in 2016. Iets meer dan 46 procent van deze groei is het gevolg van een bevolkingstoename. De resterende groep, zo’n 77.000 personen, voegde zich bij de thuiswonenden omdat ze langer thuis bleven wonen of weer terugkeerden bij hun ouders.

Mannen vaker thuis

Jonge mannen blijven langer thuis wonen dan jonge vrouwen. Het gaat om een relatief klein verschil bij 18-jarigen, maar dit wordt groter naarmate de leeftijd oploopt. Van de 24-jarige jonge mannen woont 45 procent nog thuis, tegen 28 procent bij de jonge vrouwen.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Vervreemden

Vervreemden¬†is het wisselen van eigenaar. Dit begrip behelst meer dan alleen verkopen, je kan zaken bijvoorbeeld ook schenken of ruilen.