Hypotheekmarkt: de crisis is voorbij

12 september 2016

De hypotheekmarkt floreert en draait weer als vóór de crisis. In het afgelopen kwartaal werden ruim 72.000 hypotheken afgesloten: 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de leennormen strenger zijn geworden, lenen we juist meer. Dat komt vooral komt door de lage hypotheekrente. Gemiddeld sluiten huizenkopers een hypotheek af van 258.000 euro. Ook zijn de grote banken weer in trek bij hypotheekafsluiters. Dat blijkt uit cijfers van IG&H over het tweede kwartaal.

Meer en hogere hypotheken

De hypotheekmarkt bedraagt nu 18,7 miljard euro en dat is 29 procent meer dan vorig jaar. Dit komt door meer verstrekte hypotheken en een hogere hypotheeksom. Het eerste halfjaar van 2016 was het beste halfjaar sinds 2008 en daarmee kunnen we concluderen dat de crisis echt voorbij is. De hypotheeksom is even hoog sinds 2008, dat is opvallend want sinds 1 januari 2013 zijn de leennormen veel strenger. De lage hypotheekrente maakt echter een hoger leenbedrag mogelijk.

Doorstromen en oversluiten

De groei van het aantal verstrekte hypotheken komt door alle soorten huizenkopers, maar vooral de doorstromers zijn verantwoordelijk voor de groei. Het aantal doorstromers dat een nieuwe hypotheek afsloot, groeide met 38 procent ten opzichte van vorig jaar en het aantal oversluiters met 43 procent. Het aandeel starters, voor wie het kopen van een woning lastiger door de strenge eisen, steeg ook met 5 procent.

Rabobank, ABN Amro & ING

De grote banken winnen marktaandeel terug ten opzichte van verzekeraars en pensioenfondsen. Rabobank en ABN Amro, inclusief Florius, waren het afelopen kwartaal de grote stijgers. Hun marktaandeel steeg met 1,1 en 1,5 procent. ING kende een daling van 1,7 procent, maar toch zijn deze drie banken goed voor 51,5 procent van de markt. De grootbanken hebben de afgelopen tijd vaker reclame gemaakt met lage tarieven of gunstige voorwaarden. IG&H verwacht de komende tijd nieuwe, wellicht internationale, verstrekkers op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde die aan een woning is toegekend in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde worden onroerendzaakbelasting en eigenwoningforfait berekend. Vanaf …