Hypotheekmarkt biedt meer maatwerk

9 juli 2018

Vorig jaar startte het ministerie van BZK een platform waarin verschillende partijen samenwerken in het realiseren van meer hypotheken op maat. Recent schreef minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer dat het platform werkt! Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Starters & senioren

Bij het Platform hypotheken zijn diverse mensen en instellingen betrokken, onder andere kredietverstrekkers, consumenten- en brancheorganisaties, de toezichthouder en natuurlijk het Rijk zelf. Ze zijn opgericht om knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken en meer maatwerkhypotheken mogelijk te maken. Het afgelopen jaar richtten ze zich in het bijzonder op de doelgroep starters, senioren en op de verduurzaming van eigen woningbezit.

Verantwoorde maatwerkhypotheken

In de eerste plaats heeft toezichthouder AFM in samenwerking met het platform verduidelijkt hoe en wanneer maatwerkhypotheken verantwoord zijn. Dit specifiek voor de senioren die willen verhuizen, maar niet voldoen aan de inkomensnormen voor een nieuwe hypotheek. In aanvulling daarop heeft de Nationale Hypotheek Garantie haar voorwaarden half juni aangepast, waardoor het voor meer ouderen mogelijk is om de gewenste lening af te sluiten. Ook zijn er meer mogelijkheden voor senioren om de overwaarde op hun huis te verzilveren.

Perspectiefverklaring

Het platform heeft zich verder beziggehouden met starters, voor wie de huizen- en hypotheekmarkt steeds meer onbegaanbaar terrein worden. Starters die net in loondienst zijn hoeven niet meer te wachten op een vast contract voor dat ze gaan kopen, de perspectiefverklaring biedt hierin uitkomst, ook met name voor flexwerkers. Steeds meer hypotheekverstrekkers accepteren de voornoemde verklaring.

Duurzaamheidsmaatwerk

Ook voor ZZP’ers  zijn er mooie nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen zij al na één kalenderjaar ondernemerschap een hypotheek aanvragen. Eerder moesten de cijfers van drie jaren worden overlegd. Het gaat hier dan wel specifiek over een hypotheek met NHG. Op het terrein van duurzaamheid is er nog veel te doen voor het platform (en de hele hypotheeksector) volgens Ollongren, ze roept op om energiebesparende investeringen en verduurzaming een vast onderdeel te laten zijn bij de aankoop van een huis. Ook op dit terrein moet tenslotte verantwoord maatwerk worden geleverd.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Huizenprijzen

Huizenprijzen is de term voor de aankoopprijzen van Nederlandse huizen. Dit begrip is niet gelijk aan vraagprijzen.