Nieuw op de hypotheekmarkt: de Verzilverlening

12 februari 2018

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) brengt een nieuw soort lening op de markt, één die senioren tegemoetkomt die hun huis verbouwen om er langer te kunnen blijven wonen. Let wel: alleen ouderen met een overwaarde op hun huis – maar dat zijn er tegenwoordig (gelukkig) genoeg.

Overwaarde verzilveren

Het nieuwe initiatief heet de Verzilverlening en is een variant op de al bestaande Blijverslening van het SVn. Met een Blijverslening wordt het ouderen mogelijk (en makkelijker) gemaakt om  een hypotheek af te sluiten om hun huis te verbouwen. De Verzilverlening is alleen voor huiseigenaren met een overwaarde op de woning. Tot 80% van de overwaarde kan worden ‘verzilverd’ om het huis te verbouwen.

Aflossingsvrij & rentevrij

De groep senioren die een flinke overwaarde op het huis heeft, bestaat grotendeels uit ouderen die te weinig inkomen hebben om via normale wegen een lening af te sluiten om een noodzakelijke verbouwing te financieren. De Verzilverlening is én aflossingsvrij én rentevrij tijdens de looptijd. Als de woning wordt verkocht of de bewoner overlijdt, wordt het krediet plus de rente in een keer afgelost.

Spelregels

Er hangen wel wat regels aan deze Verzilverlening. Zo mag de lener maximaal 80% van de WOZ-waarde van het huis in geld omzetten (tenzij de gemeente een lager maximum instelt). Het geld mag daarnaast uitsluitend gebruikt worden voor verbouwingen aan het huis – noodzakelijke aanpassingen om er als senior te kunnen blijven wonen. In overleg met de gemeente worden verbouwingen waar zij hun goedkeuring aan geven dan via de lening gefinancierd.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Rente-opslag

Een rente-opslag is een opslag op de normale rente als er meer wordt geleend dan 75% van de executiewaarde van de woning. Meestal is de opslag hoger naarmate meer wordt geleend …