Hypotheekaanvraag steeds sneller afgerond

2 februari 2017

De gemiddelde doorlooptijd van hypotheekaanvragen is gedaald van 54 dagen in oktober 2015 naar 34 dagen in december 2016. Dat blijkt uit gegevens van het Hypotheken Data Netwerk (HDN), een organisatie die veruit de meeste hypotheekaanvragen in Nederland registreert. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over deze bevindingen.

Zzp’ers moeten langer wachten

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat zzp’ers en andere ondernemers vaker langer wachten op het afronden van de hypotheek. 36 procent van de zzp’ers en 31 procent van de ondernemers krijgt binnen vier weken bericht. Voor consumenten met een vast inkomen wordt 49 procent van de hypotheekaanvragen binnen vier weken verwerkt.

MCD

Het onderzoek is uitgevoerd om de effecten van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn in kaart te brengen. Dit is de zogenoemde Mortgage Credit Directive (MCD), die geldt vanaf juli 2016. Het doel van deze richtlijn is een goed functionerende Europese hypotheekmarkt met meer onderlinge concurrentie en een gelijkwaardige bescherming van consumenten.

Maatregelen voor soepele aanvraag

Er zijn inmiddels een aantal maatregelen genomen om een hypotheekaanvraag soepeler en sneller te laten verlopen. Dijsselbloem wijst in zijn brief op de proef van IG&H Consulting die de fysieke werkgeversverklaring bij het aanvragen van een hypotheek overbodig maakt door gebruik te maken van gegevens van UWV. Daarnaast heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), vorig jaar een vernieuwde model-werkgeversverklaring gepubliceerd, die digitaal kan worden afgehandeld. Ook wordt het door de perspectiefverklaring, een initiatief van Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis, ook voor consumenten met een flexibel arbeidscontract eenvoudiger om een hypotheek aan te vragen. Met deze verklaring wordt gekeken naar inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Planschade

Planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen in verband met planologische wijzigingen wordt berokkend. Voor schadevergoeding kan de eigenaar eventueel in aanmerking komen.