Huis buiten bereik voor single starter

6 juli 2016

Een koopwoning ligt voor single starters door de stijgende huizenprijzen steeds verder buiten bereik. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker laten zien dat het aantal alleenstaande starters dat een hypotheek heeft afgesloten met 28 procent is gedaald in vergelijking met een jaar geleden.

In grote steden weinig kans op koopwoning

Zeker in de grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, zijn singles de dupe van een oververhitte woningmarkt. Terwijl het aantal alleenstaanden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)groeit van bijna 3 miljoen nu tot ruim 3.6 miljoen in 2060, zijn er steeds minder betaalbare woningen in de steden. Hier woont juist 50 procent van de singles. Hierdoor valt deze groep buiten de boot en zijn zij gedwongen om te (blijven) huren. Huren is juist vaak duurder als je het per maand bekijkt, zeker gezien de huidige lage hypotheekrente.

Strengere regels tarten starter

Naast de stijgende huizenprijzen werkt de strengere wet- en regelgeving niet in het voordeel van de single starter. Zo mag nog maar maximaal 102 procent van de marktwaarde van de woning worden geleend, waardoor veel meer eigen vermogen moet worden ingebracht om de bijkomende kosten voor de aanschaf van een woning te kunnen betalen, zoals makelaar- en notariskosten. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 25.000 euro dat een huizenkoper zelf moet neertellen.

Geen starterslening meer

Ook zijn de woonquotes voor alleenstaanden, het gedeelte van je inkomen dat je aan maximaal aan hypotheeklasten kwijt mag zijn, dit jaar verder gedaald. Ook wordt in steeds minder gemeenten de starterslening aangeboden, die het juist gemakkelijker maakt om een eerste woning te financieren. ‘Single starters worden onevenredig hard geraakt door alle maatregelen op de woningmarkt. Het is zorgwekkend dat deze groep hierdoor geen hypotheek kan afsluiten voor veel lagere maandlasten dan het bedrag waarvoor ze nu huren. Dat verschil kan oplopen tot een paar honderd euro per maand die ze nu meer kwijt zijn aan de huurprijs’, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker.

Inspelen op starters

De Hypotheker ziet echter al wel mooie initiatieven in de markt ontstaan: ‘Steeds meer projectontwikkelaars spelen in op de veranderende vraag op de huizenmarkt door bijvoorbeeld starterswoningen te ontwikkelen in een gunstigere prijsklasse. Wij vinden dat zulke initiatieven een breder draagvlak verdienen, zodat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor deze groep’, aldus De Jong.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Basisrente

De basisrente is het tarief van een hypotheek die onder standaardcondities wordt verstrekt, de basishypotheek. Het gaat hierbij om de marktrente voor nieuw af te sluiten hypotheken.