Grootbanken steeds minder populair

8 oktober 2018

Wij merken het, en vele andere hypotheekadviseurs met ons: grootbanken maken steeds minder de dienst uit op de hypotheekmarkt. Dit beeld laat een maandelijks onderzoek van een andere grote intermediair zien. De grote banken zijn voor het eerst niet in hun top 5 te vinden.

Meer concurrentie

Wat is de oorzaak van de afnemende populariteit? Dit heeft veel te maken met de strengere kapitaaleisen waar de grootbanken zich aan moeten houden en de populariteit van lange rentevaste periodes die juist voordelig(er) af te sluiten zijn bij verzekeringen en pensioenfondsen. Überhaupt is er meer concurrentie vanuit die hoek, waar in 2011 de drie grootbanken nog 74% van de hypotheekmarkt in handen hadden, ligt dat nu compleet anders, juist omdat het aantal spelers op de markt is verdubbeld.

Strengere kapitaaleisen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de regels aangescherpt: banken moeten hogere kapitaalbuffers aanhouden voor hypotheken dan eerst. Voor nieuwkomers op de hypotheekmarkt, geen banken maar vooral verzekeraars en pensioenfondsen, gelden dit soort strenge eisen niet. Hierdoor liggen de rentepercentages in deze laatste groepen vaak gemiddeld 0,4 tot 0,5% lager.

Lange rentevaste periodes

Waar mensen eerder vaak een korte rentevaste periode afsloten voor hun hypotheek, is dat met het historisch lage rentepercentage ook veranderd. De gemiddelde rentevaste periode ligt inmiddels op maar liefst 16 jaar. Lange rentevaste periodes passen juist goed bij pensioenfondsen en verzekeraars, omdat die ook voornamelijk lange termijn financieringen en verplichtingen hebben.

Passende leningen

Toch is de markt nog lang niet verloren voor de grootbanken. Zij verstrekken nog veel hypotheken aan klanten die een lening afsluiten zonder tussenkomst van een onafhankelijk adviseur. Hierdoor staan de grootbanken zeker nog wel in de top 5 van de gehele hypotheekmarkt. Daarnaast zijn grootbanken nog steeds heel goed in het bieden van passende leningen voor specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden worden de schriftelijke bedingen beschreven. Deze dienen in een overeenkomst te worden opgenomen.