Er wordt teveel boeterente betaald

29 juni 2018

‘Banken zijn hardleers en onzorgvuldig’ zo kopt de Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een rapport dat recent werd gepresenteerd door de AFM. Daarin kwam naar voren dat verschillende hypotheekaanbieders nog altijd teveel boeterente in rekening brengen als klanten hun hypotheek vroegtijdig oversluiten.

Richtlijn

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft sinds maart 2017 een richtlijn voor hypotheekverstrekkers die precies bepaalt hoeveel boeterente ze in rekening mogen brengen als een klant vóór het einde van de looptijd besluit over te stappen op een andere hypotheek. Daarnaast staat in deze richtlijn dat consumenten die na 14 juli 2016 teveel boeterente hebben betaald (volgens de nieuwe berekening), gecompenseerd moeten worden.

Onacceptabel

In het rapport kwam een duidelijke trend naar voren: maar liefst negen van de vijftien onderzochte geldverstrekkers hebben bij tenminste één dossier een te hoge boeterente in rekening gebracht. Het kan dan gaan om een benadeling van enkele euro’s tot uitschieters van duizenden euro’s voor de klant. De AFM, en de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond met hen vinden dit onacceptabel.

Betere informatieverstrekking

Ook schort het aan de informatie op de aflosnota die de klanten die boeterente moeten betalen krijgen. Het is onduidelijk hoe de bank zelf tot het bedrag van de boete gekomen is, dat moet transparanter. De Nederlandse Vereniging van banken meldt in een reactie op het rapport dat ze graag samen met de AFM willen kijken hoe de informatieverstrekking beter kan.

Corrigeren vanaf 2011

Tot slot grijpen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis dit rapport aan om de banken tot nog iets anders te motiveren. Ze vinden dat de boeterente die is berekend tussen 2011 en 2016 óók door de banken zou moeten worden gecorrigeerd volgens de nieuwe richtlijn. Vooralsnog heeft alleen de Volksbank aan deze oproep voldaan.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn de eenmalige kosten die je maakt bij de aankoop van een woning. Dit zijn overdrachtsbelasting en notariskosten voor de overdracht van de woning en eventueel courtage, een bankgarantie, taxatiekosten en advies- …