Een verloren generatie op de woningmarkt?

3 oktober 2019

De woningnood is hoog en de huizenprijzen blijven maar stijgen, het zijn barre tijden voor de starter. Diverse marktpartijen, lokale overheden en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting lanceren daarom samen een platform, dat vooral jongeren aan een woning moet helpen.

Schenkingen en leningen

BNR Nieuwsradio onderstreepte recent hoe hoog de nood voor de starter precies is, uit door hen geraadpleegde bronnen blijkt dat zo’n 30% van de starters geld van vrienden of familie nodig hebben om de hypotheek te kunnen financieren. Van deze groep leent zo’n 10% van naasten, terwijl ongeveer 20% een schenking krijgt om de aankoop mogelijk te maken.

Kosten koper meefinancieren

In de meeste gevallen zijn het ouders die bijspringen, zij brengen dan gemiddeld bedragen in van tussen de €5.000 en €15.000. Fijn als je ouders hierin kunnen bijstaan, maar dat ligt echt niet binnen de mogelijkheden voor iedere starter. Het zou om te beginnen al helpen als iedereen één keer in zijn leven de mogelijkheid krijgt om de kosten koper mee te financieren met de hypotheek, zo oppert een expert al op het digitale platform.

Sparen onmogelijk

Voor steeds meer starters is het helemaal niet – of pas veel later dan gepland – mogelijk om een huis te kopen. Wat blijft er dan over? Er is te weinig aanbod binnen de sociale huursector, dus zijn velen gedoemd tot de torenhoge prijzen in de vrije huursector. Sparen is dan bijna onmogelijk, waardoor de droom van een eigen huis steeds verder vervliegt.

Platform met oplossingen

Op het digitale platform spreekt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt (TU Delft) zelfs al van een ‘verloren generatie op de woningmarkt’. Hier wil het Platform Woonstarters wat aan gaan doen, waar onder andere de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse gemeenten bij is betrokken. Zes keer per jaar zal er op de website platformwoonstarters.nl een editie verschijnen met innovatieve ideeën en mogelijke oplossingen voor het probleem. De eerste editie werd recent in de Tweede Kamer aangeboden aan de woordvoerders Wonen. Op hoop van zegen!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Souterrain

Een souterrain is een half onder de grond gesitueerde bouwlaag.