Daling maximale hypotheekbedrag in 2015

20 november 2014

HOUTEN – Met ingang van 2015 kunnen Nederlanders minder lenen voor de aankoop van een woning. Als gevolg van de door Nibud vastgestelde financieringslastpercentages, zal de verhouding tussen de waarde van de woning en het inkomen verlaagd worden. Ook zal de maximale hypotheek ten opzich van het inkomen dalen. 

Nederlanders met een inkomen tot €28.000,- kunnen volgens de nieuwe berekeningen zo'n 3% tot 6,5% minder lenen. Voor hen met een hoger inkomen ligt het percentage 0,5 tot 3 procentpunt lager.

Deze berekeningen staan los van de verlaging van het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning. Deze waarde wordt jaarlijks met 1 procentpunt verlaagd totdat de grens van 100% bereikt is. Met ingang van 2015 zal deze ratio dalen van 104% naar 103% van de waarde van de woning. 

Dit jaar heeft Nibud de maximale financieringslast anders berekend dan gewoonlijk. Zo houdt men nu ook rekening met eventuele onvermijdbare uitgaven, zoals hoge zorgkosten of de komst van kinderen. Nederlanders met een hoger inkomen hebben meer ruimte om dergelijk onverwachte kosten op te vangen. Wanneer huishoudens aan kunnen tonen geen risico te lopen op dergelijke kosten, zijn uitzonderingen mogelijken.

Het Nibud houdt in de berekeningen tevens rekening met de koopkracht van huishoudens en de hypotheekrente. Door flinke daling van de hypotheekrente gedurende het afgelopen jaar, kan er meer geleend worden. Echter, de lage rente leidt er ook toe dat de hypotheekrenteaftrek minder zal zijn, wat de leencapaciteit weer beperkt.

Bron: Nu.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Centraal testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het register biedt geen inzage in de inhoud van het …