Consumentenbond tegen aanscherping hypotheeknorm

1 oktober 2009

HOUTEN – Begin september heeft de consumentenbond de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen een te hoge hypotheek en betalingsproblemen gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen met betalingsproblemen geen hypotheek heeft die boven de norm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF-norm) uitkomt.

De GHF-norm houdt kort in dat dat een hypotheek niet meer mag bedragen dan 4,5 keer het gezamenlijk bruto jaarinkomen van de hypotheekaanvragers. Van de onderzochte huizenbezitters geeft slechts 1,5% aan betalingsproblemen te hebben door te hoge hypotheeklasten. De voornaamste redenen van betalingsproblemen zijn onvoorziene omstandigheden zoals plotselinge arbeidsongeschiktheid, onvoorziene medische kosten en werkloosheid. 

Volgens de consumentenbond is aanscherping van de hypotheeknorm gefundeerd op een probleem dat door het onderzoek van de consumentenbond weerlegd wordt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor zo'n aanscherping die volgens de consumentbond in potentie grote nadelige gevolgen kan hebben voor grote groepen in de maatschappij en de huizenmarkt. Als de voorstellen van het AFM doorgang vinden zal het voor consumenten nog moeilijker worden om een hypotheek te verkrijgen. Gevolg van de beoogde maatregelen van het AFM is een verdere daling van de huizenprijzen doordat de vraag naar duurdere woningen zal dalen omdat consumenten geen hoge hypotheek meer kunnen krijgen.

De consumentenbond blijft hierom bij het standpunt dat het in individuele gevallen verantwoord en toegestaan moet blijven om af te wijken van de normen zoals deze gesteld zijn door het AFM.

Het onderzoek door de consumentenbond is gedaan onder bijna 10.000 consumenten die in de afgelopen 10 jaar een huis hebben gekocht.

Bron: Consumentenbond.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Erfpacht

Wat is erfpacht? Dit is een zakelijk recht. Het is het recht om de grond die in eigendom van een ander is, te gebruiken. De eigenaar van de woning betaalt …