Bodem van VROM Startersfonds is bereikt

26 mei 2010

Houten – De gunstige leningen voor starters op de huizenmarkt, van het ministerie van Volkshuisvesting (VROM) zijn op. Dit maakte uitvoeringsorgaan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) woensdag bekend.

Een verviervoudiging van het aantal aanvragen in de afgelopen periode maakt dat de bodem van het VROM Startersfonds veel eerder bereikt is dan verwacht. Met geld uit dit fonds financierde het ministerie de helft van de kosten van leningen die door gemeentes en provincies verleend worden aan starters op de woningmarkt. Deze startersleningen zijn bedoeld om het voor beginnende huizenkopers mogelijk te maken het gat te overbruggen tussen de koopsom van een huis en het maximale bedrag dat zij bij de bank kunnen lenen.

Een lening als deze is drie jaar lang vrijgesteld van rentebetaling en aflossing. Na deze periode worden de lasten afgestemd op het inkomen van de lener. Sinds het begin van de reling in 2007 werden 8800 beginnende huizenkopers op deze manier aan krediet geholpen. Bijna de helft van dit aantal leningen werd in de eerste maanden van 2010 verstrekt.

Het VROM had een bedrag van 40 miljoen euro uitgetrokken voor deze regeling. Omdat deze pot nu leeg is, moeten gemeentes en provincies de kosten van de leningen nu zelf op zich nemen. Het SVN vreest dat hierdoor in de toekomst aanzienlijk minder krediet beschikbaar zal zijn. Een woordvoerder van het SVN geeft aan dat verschillende gemeentes hier al geen geld voor beschikbaar hebben en dat het hiervoor bestemde geld van de anderen gemeentes snel op zal gaan, nu zij geacht worden de kosten hiervoor geheel zelf te dragen. Het SVN roept het kabinet dan ook op de pot nog eens met 40 miljoen euro te vullen.

Tevens wijst het SVN op de risico’s voor de huizenmarkt. Dit nadat eerder dit jaar al de koopsubsidie voor goedkope huizen was stopgezet. Het verdwijnen van deze regelingen gaat ten koste van de dynamiek op de huizenmarkt, aldus het SVN. Niet alleen doordat het moeilijker wordt voor starters om een eigen woning te financieren, maar ook doordat de doorstroom onder eigenaren van starterswoningen hieronder zal lijden.  

 

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Huizenprijzen

Huizenprijzen is de term voor de aankoopprijzen van Nederlandse huizen. Dit begrip is niet gelijk aan vraagprijzen.