Blockchain maakt hypotheekbundels weer populair

24 januari 2018

De financiële crisis startte in 2008 in Amerika, waar hypotheekbundels vol slechte leningen uiteindelijk leidden tot een verwoesting van de financiële markt. Een decennium later beginnen banken zich weer te interesseren voor dit soort samengevoegde hypotheken. De blockchaintechnologie maakt de markt namelijk minder risicovol.  

Inzicht in transacties

Recent maakte een selecte groep financiële instellingen bekend dat ze een succesvolle proef hebben gedaan met handel in hypotheekbundels door middel van blockchain. Dit is een techniek die het mogelijk maakt dat alle deelnemers aan een bepaalde handel (in bijvoorbeeld hypotheekbundels of bitcoins) via een netwerk inzicht heeft in alle transacties.

Een digitaal grootboek

Het is een soort digitale versie van het grootboek, een complexe Google spreadsheets. Met één verschil: deelnemers kunnen zelf niets wijzigen aan de koersen en berekeningen, alleen nieuwe transacties afsluiten op basis van de oude transacties die op het netwerk zichtbaar zijn.

Er wordt weer geïnvesteerd

Problemen die ooit leidden tot de financiële crisis moeten door deze zogeheten distributed ledger-technologie (waar blockchain een voorbeeld van is) te voorkomen zijn. Iedere deelnemer kan immers de transacties in de gaten houden en zien waar het mogelijk fout gaat. Een samenwerkingsverband van drie grote Amerikaanse spelers op de financiële markt, begint binnenkort met het bundelen van woninghypotheken die niet worden gedekt door de overheid.

Commercieel aantrekkelijk?

Het voornoemde  is een eerste stap naar het weer commercieel aantrekkelijk maken van de hypotheekbundels. Vlak voor de crisis, in 2007, werd er veel geld belegd in de hypotheken,  er stond voor ongeveer €2,7 miljard uit aan waardepapieren (die gedekt werden door bundels hypotheken). Afgelopen jaar was dat nog maar ruim €671 miljoen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting die wordt berekend over het totale bedrag dat de verzekeraar in rekening brengt. Een aantal verzekeringen, waaronder levensverzekeringen, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting.