Bijna 4% meer woonlasten voor huiseigenaar

17 maart 2021

Een huishouden met een eigen woning moet 3,9% meer woonlasten betalen dan vorig jaar aan het waterschap, de provincie en de gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, die in de jaarlijkse Atlas van Lokale Lasten laat zien dat vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing zijn toegenomen.

Lastenverzwaring

 Niet dat woningbezitters de enigen zijn die te maken krijgen met een lastenverzwaring. Ook huurders zien hun woonlasten stijgen. Zij betalen in 2021 gemiddeld €873 aan belastingen en heffingen. Huiseigenaren zijn meer kwijt, gemiddeld €1361. Dit komt onder andere doordat zij ozb moeten betalen.

Gevolg van decentralisatie

Vooral de onroerendezaakbelasting is flink toegenomen ten opzichte van 2020, met maar liefst 5% tot gemiddeld €305. Dit is niet zo verwonderlijk, de ozb wordt ook wel de ‘melkkoe van de gemeenten’ genoemd. Als de gemeente te weinig geld heeft, kan met de ozb dat tekort worden opgevangen. Maar hoe komt de gemeente aan zulke tekorten? Na de decentralisatie van een aantal jaar geleden moeten gemeenten veel meer taken op zich nemen, maar krijgen van het Rijk niet het geld om die goed uit te kunnen voeren.

Meer belastingmogelijkheden

De coronapandemie helpt ook niet mee. In steden waar normaliter veel toeristen komen, kwam vanzelfsprekend ook veel toeristenbelasting binnen. Nu moeten deze missende inkomsten worden gecompenseerd met de ozb. Econoom Corine Hoeben van de RUG, pleit in het FD voor meer mogelijkheden voor gemeentes om belasting te innen. Nu ‘betaalt’ de huiseigenaar voornamelijk voor jeugdzorg en straatverlichting, terwijl de hele gemeente er gebruik van maakt.

Om het verhaal compleet te maken: niet alleen de ozb is fors gestegen, de afvalstoffenheffing óók, met zo’n 8%. Dit heeft te maken met stijgende kosten bij afvalverwerkingsbedrijven, maar ook de verhoogde Rijksbelasting van twee jaar terug.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Basishypotheek

Een basishypotheek is een standaardhypotheek die onder standaardcondities wordt verstrekt. Het leningbedrag is in dit geval gelijk of minder dan 75% van de executiewaarde van de woning. Een basishypotheek wordt …