Betaalbaar wonen in Nederland

9 juli 2012

HOUTEN – De gemiddelde huisvestingskosten voor zowel huur- als koopwoningen, liggen in Nederland relatief laag ten opzichte van omringende landen. Dit mede als gevolg van de sociale huur zoals wij deze in Nederland kennen.

Nederlanders hebben nog altijd de hoogste woonschulden in Europa, maar wat betreft de betaalbaarheid van woningen (gemeten als het brutosalaris in vergelijking met de gemiddelde huizenprijs) staat Nederland in de middenmoot. Wanneer men echter het voordeel dat men haalt uit de hypotheekrenteaftrek meerekent, eindigt Nederland met België, Denemarken en Duitsland in het rijtje van landen met meest betaalbare woningen.

De huizenprijzen in Nederland liggen op het Europees gemiddelde, van circa €2.100,- per vierkant meter woonoppervlak. De prijs voor een woning in Amsterdam ligt echter wel hoog in vergelijking met veel andere Europese steden. In Parijs, Londen en Milaan betaalt men verruit het meest per vierkante meter.

 

Bron: Fintool

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kruislingse premiebetaling

Als je gescheiden privĂ©-vermogens hebt is het verstandig kruislings premie te betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. De premies voor de overlijdensrisicoverzekering mogen namelijk niet onttrokken worden aan het vermogen van de …