Begrotingsakkoord: Hervormingsmaatregelen woningmarkt

2 mei 2012

Houten – Donderdag hebben de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ingestemd met een akkoord over een noodpakket van miljarden euro’s. Veel van de plannen lagen klaar in het Catshuis, waar de onderhandelingen tussen de regeringsfracties eerder vorige week spaak liepen. Welke punten uit dit nieuwe begrotingsakkoord zijn van invloed op de woningmarkt?

Premier Mark Rutte noemde het begrotingsakkoord een “fantastisch resultaat” en gaf “alle complimenten” aan minister de Jager en de vijf fracties. De nu betrokken fracties hadden volgens de premier zelf het initiatief genomen waarna De Jager erop af is gegaan. De minister heeft de punten waarover een akkoord is bereikt inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief.

Voor de woningmarkt zijn er twee belangrijke besluiten genomen voor in dit nieuwe akkoord. In het stabiliteitsprogramma benadrukt men dat het essentieel is om de hypotheekschulden in Nederland te verminderen en er belangrijke structurele hervormingen zullen plaatsvinden op de woningmarkt.

De overdrachtsbelasting op woningen zal permanent verlaagd worden naar een percentage van 2%. Dit in de hoop het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen door bij te dragen aan langdurige zekerheid en lagere financiële risico’s.

Eveneens ter bevordering van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, heeft de regering het voornemen de hypotheekrenteaftrek te handhaven. Wel zullen de mogelijkheden om van deze regeling te profiteren afnemen. Zo moeten vanaf januari 2013 nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost, wil men in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek. Op deze manier hoopt men de risico’s op hoge hypotheekschulden te beperken.

 Bron: Rijksoverheid & Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Nominale rente

Nominale rente is de feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Dit is het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt genoemd.