Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst J

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

Belastingaangifte

Wat is belastingaangifte? Dit is de verklaring van de belastingplichtige aan de belastingheffende instantie (in veel gevallen de Belastingdienst), waarmee de verschuldigde belasting wordt vastgesteld. Nederland kent een progressief belastingstelsel. …