Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst J

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van …