Banken rekenen renteverlaging niet door aan consument

28 oktober 2009

HOUTEN – Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat de hypotheekrentes nauwelijks worden verlaagd en soms zelfs worden verhoogd. Terwijl de kredietcrisis na juli 2008 een flinke daling heeft veroorzaakt van de kort- en langlopende marktrentes.

Banken zouden op basis van deze daling normaal gesproken ook de hypotheekrente verlagen. Door de crisis zijn banken echter niet erg happig op het binnenslepen van nieuwe hypotheekklanten. Daardoor is de concurrentie in deze markt sterk verminderd en worden consumenten ernstig benadeeld, zo concludeert de bond.

Minister Bos van Financiën moet erop toezien dat de kredietverstrekking weer op gang komt en dat de hypotheekrentetarieven weer op een goed niveau komen. Zo nodig moet er tijdelijke regelgeving komen, om de markt weer een gezonde impuls te geven.

Eerder dit jaar weten de banken de hoge rentetarieven nog aan een gebrek aan geld op de markt en hoge spaarrentes. Sindsdien zijn de spaarrentes sterk gedaald en zijn de geldstromen op de financiële markten weer op gang gekomen. Er is dus duidelijk een verandering in de markt opgetreden, maar dit is niet doorberekend in de hypotheekrentetarieven. Aan consumenten is het niet uit te leggen dat banken aan de ene kant de rentes op spaar- en depositorekeningen verlagen, en aan de andere kant de hypotheekrentetarieven hoog houden, aldus de Consumentenbond.

De Consumentenbond peilde een jaarlang de gemiddelde marge bij de variabele hypotheekrente die de banken bovenop de Euribor in rekening brengen: van 1,39%-punt in augustus 2008 naar 2,79%-punt in januari 2009 tot 3,47%-punt in augustus 2009! Het verschil tussen de variabele hypotheekrentes die door de diverse marktpartijen wordt aangeboden is erg groot.

De langlopende kapitaalmarktrente bepaalt de hoogte van de hypotheekrentes die bijvoorbeeld vijf of tien jaar vaststaan. Ook daar is het zichtbaar dat er gemiddeld hogere marges berekend worden. Tot medio 2008 was de hypotheekrente voor tien jaar vast gemiddeld 1,4% hoger dan de marktrente. In januari 2009 was dat 2,06 en in augustus 2009 was dat circa 2,3%.

De bond riep de banken al eerder op het rentevoordeel volledig door te rekenen aan consumenten, omdat de renteverlagingen van de ECB bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren en niet om de bank te spekken. Volgens de bond zijn er blijkbaar wettelijke regels nodig voordat banken tot actie over gaan.

Bron: Consumentenbond.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bruto maandlasten

Bruto maandlasten zijn de totale kosten aan rente en aflossing, die maandelijks verschuldigd zijn wegens een afgesloten hypothecaire geldlening.