Annuïteitenhypotheek: hoe zit het?

16 maart 2017

De hypotheekregels zijn de laatste jaren flink veranderd. Sluit je een nieuwe hypotheek af, dan kom je bijna altijd uit op een lineaire of een annuïteitenhypotheek. Maar wat is het verschil? Laten we beginnen met de annuïteitenhypotheek.

Maandelijks een vast bedrag aflossen

Bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. Het vaste bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek heet de annuïteit en bestaat deels uit rente, deels uit aflossing. Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, aangezien het aflossen ertoe leidt dat de uitstaande hypotheekschuld waarover je rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd, wat betekent dat het aflossingsdeel steeds groter wordt gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt. In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten, bij een gelijkblijvend rentepercentage, gedurende de gehele looptijd gelijk. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd, gezien de afname van het rente bedrag. Dit omdat het bedrag waarmee je profiteert van hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

Lage lasten in de beginperiode waardoor je meer kan lenen dan bij bijvoorbeeld een lineaire hypotheek;
groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd geschiedt en er tussentijds meermaals sprake is geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

Weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
stijgende netto lasten door een kleiner wordend (aftrekbaar) rentedeel;
in verhouding meer rente te betalen door minder snelle aflossing.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is het rapport dat u ontvangt naar aanleiding van een aankoopkeuring. Hierin staan de gebreken en kosten beschreven van de aan te kopen woning. Wanneer u van …