Amsterdam en Utrecht willen eigen maatregelen

27 februari 2014

HOUTEN – Amsterdam en Utrecht vragen minister van Wonen Stef Bok toestemming om op eigen wijze de woningmarkt uit het slop te trekken. Naar eigen zeggen is de situatie in deze twee steden dusdanig anders dan in de rest van Nederland waardoor een eigen pakket maatregelen gewenst is.

Wethouders uit beide steden hopen door middel van maatwerk de doorstroming en betaalbaarheid op de woningmarkt te kunnen beheersen. Zo wil men in Amsterdam en Utrecht onder meer flexibele huurcontracten en flexibele huren invoeren.

Inmiddels hebben de steden hun pakket maatregelen voorgelegd aan de minister. Één van de verzoeken draait om een proef met huurcontract die maximaal vijf jaar geldig zijn.

Het idee is dat huurders onder de 30 jaar slechts voor een beperkte tijd terecht kunnen in bepaalde woningen en vervolgens moeten doorstromen. Mocht het zo zijn dat de huurder tegen die tijd nog niet voldoende verdient om een groter inkomen te kunnen bekostigen, dan kan het contract eenmalig met vijf jaar worden verlengd.

De maatregelen zijn tevens gericht op de grote hoeveelheid studenten die in beide steden wonen. De betrokken wethouders geven aan dat zij bij het creëren van meer woongelegenheden voor studenten voortduren stuiten op de grenzen van de regelgeving omtrent minimale oppervlakten en andere bouwkundige eisen.  Ze vragen om meer vrijheid in de regelgeving, om bijvoorbeeld meer leegstaande kantoorpanden te kunnen ombouwen tot studentenwoningen.

Minister Blok van Wonen heeft aangegeven het voorstelt omtrent de  huurcontracten “sympathiek” te vinden. De minister zal gaan bekijken welke wet- en regelgeving nodig is om dit mogelijk te maken. Over de overige voorstellen wil hij graag met de gemeenten in gesprek gaan.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Premievrij maken

Premie vrij maken is de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde, een levensverzekering te laten doorlopen zonder er premies voor te betalen.