AFM wil meer bevoegdheden

27 februari 2012

HOUTEN – Afgelopen vrijdag werd in het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan huishoudens met problemen betreffende hun hypotheek. In het programma gaf ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een reactie op deze problematiek.

In het programma ging aandacht uit naar de 45.000 huishoudens in Nederland met een betalingsachterstand van minstens drie maanden op hun hypotheek. Men richtte zich vooral tot de banken welke ‘meedogenloos hun geld opeisen’, aldus critici. De AFM gaf aan de indruk te hebben dat banken onvoldoende buigzaam zijn om samen met klanten betalingsachterstanden te voorkomen.

Tevens deed de AFM een nadrukkelijk verzoek aan het adres van hypotheekverstrekkers om hun hypotheekportefeuille actief in de gaten de houden en in het geval van individuele risico’s voor klanten deze problemen pro-actief met hen te bespreken. Op deze manier kan vroegtijdig actie worden ondernomen en ingegrepen worden voordat er daadwerkelijk betalingsachterstanden ontstaan. Nu nog heeft de AFM de indruk dat geldverstrekkers en adviseurs nalatig zijn waar het het vroegtijdig en structureel in de gaten houden van de hypotheekportefeuille betreft.

Geldverstrekkers dienen ten alle tijden in het belang van de klant te handelen. Vooralsnog heeft de AFM niet de indruk dat dit altijd het geval is. Momenteel heeft de AFM geen formele mogelijkheden om dergelijke zorg af te dwingen, maar als het aan de toezichthouder ligt gaan deze mogelijkheden er wel komen. De AFM is groot voorstander van een algemene zorgplicht welke de AFM onder meer de mogelijkheid biedt om deze zorgzame houding ‘af te dwingen’.

Bron: Fintool

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Erfrecht

Erfrecht is het geheel van wetten dat betrekking heeft op de situatie na overlijden, zoals erfdelen en erfgenaam. Het erfrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.