100.000 Energielabels voor woningen

14 februari 2008

HOUTEN – Inmiddels hebben honderdduizend huizen hebben een energielabel. Dit is afgelopen woensdag door het ministerie van VROM bekendgemaakt. Door het label krijgen de nieuwe eigenaren of huurders betere informatie over de energiezuinigheid van hun nieuwe woning en worden zij gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Van dit aantal zijn er ongeveer 20.000 toegekend aan koopwoningen. De overige labels zijn vooral aangevraagd voor huurwoningen van woningcorporaties. De labels lopen van de letters A tot en met G. Een huis met het A-label is het zuinigst, een huis met een G-label is zeer onzuinig. Het energielabel kan alleen worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur.

Een groot deel van de honderdduizend labels vallen in de D-klasse (ruim 20.000), gevolgd door de E-klasse (ruim 19.000) en de C-klasse (17.500), is uit de gegevens van SenterNovem gebleken. De huurhuizen, die inmiddels gelabeld zijn, zijn gemiddeld minder energiezuinig dan de gelabelde koopwoningen. Van de huurwoningen zit 48 procent van de geregistreerde labels in de meest onzuinige klassen, E, F en G. Bij de koopwoningen is dat gedeelte 42 procent. Het energielabel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Het energielabel is vanaf 1 januari 2008 verplicht geworden bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen en andere gebouwen. De tot nu toe uitgereikte labels bevatten relatief weinig A- en B-labels. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de eigenaar bij verkoop of verhuur van een huis jonger dan 10 jaar, kan volstaan met de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in plaats van een energielabel. Deze berekening mag niet meer dan tien jaar oud zijn.

Bron: vrom.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel is het bedrag dat je minder aan loonbelasting/inkomstenbelasting en sociale premies hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.