Overgangsrecht Hypotheek

Het overgangsrecht hypotheek zorgt ervoor dat oude regels op de hypotheekmarkt gelden tot uiterlijk 2044. Met de komst van de strengere regels die gelden vanaf 1 januari 2013 is een overgang ingezet naar een soberdere hypotheekmarkt. Door het overgangsrecht op de hypotheek is het niet verplicht om een woning annuïtair af te lossen als de hypotheek al op 31 december 2012 bestond.

Overgangsrecht hypotheek: twee categorieën huizenkopers

Met de invoer van de nieuwe regelgeving is er sinds 1 januari 2013 een onderscheid tussen twee categorieën huizenkopers. De eerste groep bestaat uit consumenten die in 2012 al een hypotheek hadden lopen, de tweede groep wordt gevormd door starters.

Het overgangsrecht hypotheek is van toepassing in de volgende situaties:

 •  U had op 31 december 2012 al een woning met hypotheek en in gebruik als hoofdverblijf
 •  U sluit een bestaande hypotheek die werd gesloten vóór 31 december 2012 over

Doorstromers

Had u in 2012 al een hypotheek? Dan is het kiezen van de juiste hypotheekvorm iets ingewikkelder. U mag uw oude hypotheekvorm behouden. Gaat u verbouwen of een duurdere woning kopen en wilt u daarom een hogere hypotheek afsluiten? Dan moet u direct beginnen met aflossen van dit deel. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 360 maanden (dertig jaar) geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

U verkocht uw woning in 2012 en huurt sindsdien

Koos u na de verkoop van uw woning voor huren, dan worden de jaren waarin u sinds 2001 renteaftrek hebt gekregen in mindering gebracht op de jaren dat u nog recht heeft op renteaftrek. Uw volgende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen.

U verkoopt uw woning en gaat huren

Verkoopt u dit jaar of later uw woning, huurt u tussentijds een woning en koopt u vervolgens op een later moment een nieuwe woning? Dan valt u met uw bestaande hypotheek onder het overgangsrecht. Dit geldt alleen als u een nieuwe eigenwoningschuld aangaat binnen het lopende jaar of het daarop volgende kalenderjaar. Voldoet u hieraan, dan kunt u uw bestaande hypotheekvorm meenemen naar het nieuwe huis. Wilt u een hogere hypotheek, dan gelden voor dit deel wel de nieuwe belastingregels.

Over hypotheken

Maximale hypotheek

Onder de maximale hypotheek wordt verstaan: hoeveel hypotheek je nodig hebt én hoeveel je kunt krijgen. De maximale te verstrekken hypotheek verschilt per hypotheekverstrekker. Maximale hypotheek: strengere regels De regels …