Kosten hypotheek

Wat zijn de kosten van een hypotheek? Dat is een vraag die veel potentiële huizenkopers terecht stellen. Hypotheekverstrekkers lenen immers niet gratis geld uit. Maar niet alleen de kosten voor hypotheekrente doen ertoe. Ook bijvoorbeeld de vraag: wat zijn de gemiddelde kosten voor een hypotheekadviseur? De kosten hypotheek bestaan immers uit diverse onderdelen. Daarvan zijn de volgende onderdelen het belangrijkste:

  • Kosten afsluiten hypotheek (advies- en bemiddelingskosten);
  • Hypotheekrente;
  • NHG (Nationale Hypotheek Garantie);
  • Hypotheekofferte verlengen.

Daarnaast maak je ook kosten voor de aanschaf van jouw huis. Denk hierbij aan:

  • Kosten koper (kosten hypotheekakte, akte van levering en overdrachtsbelasting) ;
  • Makelaarskosten;
  • Bankgarantie;
  • Taxatiekosten.

Gemiddelde kosten hypotheekadviseur

Heb je een huis op het oog? Dan moet je eerst de financiering regelen. Je betaalt ten eerste kosten voor het hypotheekadvies. Een eerste gesprek is doorgaans gratis en vrijblijvend. Indien je verder gaat met de hypotheekadviseur, dan zijn er vaste kosten voor het advies die in rekening worden gebracht. Verder zijn er kosten verbonden aan het daadwerkelijk afsluiten van de hypotheek en de bijbehorende verzekeringen. Al met al ben je daardoor in totaal tussen de €1750,- en €2750,- aan bemiddelings- en advieskosten bij ons kwijt.

Advies nodig? Plan een vrijblijvende belafspraak in!

Hypotheekrente

Heb je een huis gekocht? Dan sluit je een hypotheek af. Dit is een lening om de woning te financieren. Over deze lening betaal je rente. Hoe hoog deze hypotheekrente is, hangt af van de hypotheekverstrekker, de situatie op de markt en de gekozen rentevaste periode. Als je een huis met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) koopt, dan zijn hier kosten aan verbonden namelijk eenmalig 0,7% van het hypotheekbedrag.

Hypotheekofferte

De hypotheekofferte hoeft geen extra kostenpost te zijn, maar de offerte heeft wel een beperkte geldigheidsduur. Is de hypotheekofferte verlopen? Het kan voorkomen dat de rente ondertussen is gestegen. Je kunt de offerte met het gunstigere rentepercentage tegen betaling verlengen. Dit is de zogenoemde bereidstellingsprovisie of verlengingsprovisie. De hoogte is vaak 0,25% van het totale hypotheekbedrag per maand.

Aankoop huis – kosten koper

Het is duidelijk: geld lenen kost geld. Ook voor de aanschaf van het huis zelf zijn er een aantal kostenposten, bijvoorbeeld de kosten koper. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om eigenaar van een huis te worden. Kosten koper betekent dat de koper de extra kosten betaalt. Bij een huis vrij op naam (v.o.n.) betaalt de verkoper de kosten. Vaak worden alle kosten die gemaakt worden de “kosten koper” genoemd, maar officieel bestaat de kosten koper uit twee delen: de overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de huizenprijs.

Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het maken van de hypotheekakte. Dit is het officiële contract waarin staat dat jij, in ruil voor de lening, de woning als onderpand geeft. Dit heet “het recht van hypotheek”. De notaris maakt ook de akte van levering waardoor op papier staat dat de woning jouw eigendom is. De notaris schrijft beide documenten in bij het Kadaster. Gemiddeld ben je tussen de €1.000,- en €2.000,- euro kwijt aan deze notariskosten.

Makelaar

De makelaar begeleidt veelal de aankoop of verkoop van de woning. Daar berekent hij uiteraard kosten voor. Dit wordt ook wel de “makelaarscourtage” genoemd. Het gaat hierbij vaak om een percentage van de (ver)koopprijs. De meeste makelaars zijn lid van een vereniging van makelaars.

Kosten bankgarantie

Wat is een bankgarantie? Als je een huis koopt, dan sluit je een koopovereenkomst af. De verkoper van de woning wil dat je als koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Hiermee ‘garandeer’ je aan de verkoper dat je de woning echt koopt. Het gaat meestal om 10% van de koopprijs. Dit bedrag moet twee weken na de ondertekening van de koopakte overgemaakt worden. Waarschijnlijk kun je 10% van de verkoopprijs niet zomaar overmaken, dus regelt de bank dat, tegen weer 1% van de waarborgsom aan kosten.

Taxatie

Een taxatierapport (kost gemiddeld €500,-) is in veel gevallen verplicht voor het verkrijgen van een hypotheek, want een taxateur geeft een schatting van de waarde van de woning. Het rapport kan hierdoor informatie bevatten over de vrije verkoopwaarde, de executiewaarde of de herbouwwaarde van het huis. Daarnaast bevat het taxatierapport informatie over bijvoorbeeld de onderhouds- en milieutoestand, de kadastrale gegevens, eigendomsrechten en eventuele gebreken.

Financiering woning

Hiermee heb je een globaal overzicht van de kosten van de hypotheek en de aanschaf van een huis. Al deze bijkomende kosten kun je meefinancieren tot maximaal 100% van de woningwaarde. Neem je energiebesparende maatregelen? Dan kun je mogelijk zelfs meer lenen, namelijk tot 106% van de woningwaarde (in 2020).

Over hypotheken

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering is en verzamelnaam van de NHG voor het treffen van bouwkundige voorzieningen aan een woning.