De hypotheek en uw pensioen

1 april 2016

De renteverlaging van de Europese Centrale Bank heeft gevolgen voor uw pensioen. Gepensioneerden leveren dit jaar gemiddeld 1,6 procent in. Daarentegen worden senioren steeds belangrijker op de woningmarkt: het aantal 55-plus-huishoudens stijgt de komende jaren fors en de verhuisbereidheid neemt toe. Hoe zit het met de hypotheek wanneer u met pensioen gaat?

Een hypotheek afsluiten net voor of na uw pensioen is mogelijk, maar vaak wel moeilijker dan wanneer u jonger bent en nog werkt. Als banken een hypotheek verstrekken, kijken ze naar het bruto-inkomen. En dat is na het pensioen lager. Daardoor kunt u meestal na uw pensioen – en zelfs al als u nog werkt maar ouder bent dan 57 en een hypotheek aanvraagt – minder lenen dan daarvoor.

Extra aflossen vóór pensioen

Bovendien betaalt u minder belasting na uw pensioen. Hierdoor kunt u vaak ook minder hypotheekrente aftrekken. Dit kan de bank ondervangen door in een vroeg stadium, vóór de pensioendatum, extra aflossingen overeen te komen, zodat de lagere hypotheeklasten op de pensioendatum uit het pensioeninkomen kunnen worden voldaan. De hypotheekrente is sowieso maximaal dertig jaar aftrekbaar. Weten wat u kwijt bent? U kunt snel en eenvoudig uw hypotheekrente vergelijken.

Pensioen & overlijdensrisicoverzekering

Bij een hypotheek met NHG moet het deel boven 80 procent van de waarde van de woning worden afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Zo’n verzekering afsluiten is echter lastig als u senior bent. Senioren kiezen daarom ook vaker voor andere hypotheekvormen – bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek – dan starters, die aangewezen zijn op de annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Koopt u als senior een woning en brengt u veel eigen geld mee, dan kunt u de hypotheek ook afsluiten zonder overlijdensrisicoverzekering.

Komt uw pensioen in zicht? Neem contact met ons op om de mogelijkheden van een hypotheek te bespreken.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Borgstelling

Een borgstelling is een overeenkomst tussen een borg en een schuldeiser waarbij de borg zich verplicht een verbintenis van de schuldenaar na te komen, wanneer de schuldenaar zijn/haar verplichting niet nakomt. …