Boete Hypotheek Oversluiten

Waarom krijgt u een boete als u uw hypotheek eerder wil oversluiten dan de termijn die daarvoor staat? En is het met deze boete nog wel zo voordelig om uw hypotheek over te sluiten?

Hypotheek & rente: hoe zit het?

Een hypotheek is een lening waar u rente over moet betalen. De bank maakt met u afspraken over de hypotheek. Hierin is bepaald hoeveel u aan rente betaalt en de duur van de periode. De bank is met deze afspraak een lange tijd verzekerd van rente-inkomsten. Als u een hypotheek wil oversluiten, verliest de bank deze inkomsten. Om die op te vangen, moet u minstens een boeterente betalen. Niet alle banken en andere hypotheekverstrekkers hanteren de boeterente. Check dus goed in de voorwaarden van uw hypotheek.

Waarom en wanneer oversluiten?

De hypotheekrente staat historisch laag. Als u een hypotheek heeft afgesloten tegen een hogere rente, is het logisch dat u wilt overstappen. Bij veel hypotheekaanbieders kan een deel van de hypotheek boetevrij worden afgelost. Het gaat vaak om 10 tot 20 procent van het hypotheekbedrag. Over het resterende deel wordt boeterente berekend. U kunt verder meestal boetevrij aflossen aan het einde van de rentevaste periode, bij verkoop van de woning, bij een executieverkoop, bij verwoesting van de woning, bij een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering en als de dagrente hoger is dan uw oude rente.

Boete

De boeterente is per hypotheek verschillend. Hoe hoger de hypotheek, hoe hoger de boeterente. Ook de duur van de resterende rentevaste periode is van invloed op het bedrag. Bent u eigenlijk nog vele jaren verbonden aan de geldverstrekker? Dan betaalt u meer aan boete. Ook het verschil tussen de huidige rentestand en het rentepercentage dat u betaalde aan de hypotheekinstelling voor de oude hypotheek, telt mee.

Hogere rente voor zijn

Als de huidige rente hoger is dan het percentage dat u aan de hypotheekverstrekker betaalt, is er geen sprake van boeterente. Als er indicaties zijn dat het rentepercentage de komende jaren flink zal stijgen, dan is het een optie om nu voor een hogere rente te kiezen. Dat betaalt u misschien de komende periode iets meer, maar uiteindelijk betaalt u weer een lagere rente dan de geldende rente.

Over hypotheken

Recht van opstal

Het recht van opstal is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (vaak grond) een ander gebouw, andere werken of beplantingen in eigendom te hebben of te …