Wat is een leveringsakte?

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door een notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst. De leveringsakte wordt daarna door jezelf, de verkoper en de notaris getekend.

Bevoegd

De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn dat de levering goed gaat verlopen. Wanneer de notaris dit niet zou doen, bestaat de kans dat iemand een woning verkoopt die helemaal niet bevoegd is om het huis te verkopen, in dat geval kan dus ook niet geleverd worden.

De controles die de notaris onder andere uitvoert zijn:

  • Eigendom van de woning;
  • Of er beslagen op de woning rusten;
  • Of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan;
  • Of het perceel en de woning goed zijn beschreven.

Afronding

De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de leveringsakte inschrijft bij het kadaster en de openbare registers, dan bent je officieel eigenaar van je nieuwe woning.

Wat doet een notaris precies en welke invloed heeft de notaris op de kosten van je hypotheek? Ontdek het hier!

Over hypotheken

Wet WOZ

Sinds 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van de Wet WOZ worden jaarlijks alle onroerende zaken …