Klik hier om WhatsApp te openen

Wat is een koopovereenkomst?

Wanneer u met de verkopende partij tot overeenstemming bent gekomen en besloten heeft een woning te kopen, worden de voorwaarden van de koop vastgelegd in de koopovereenkomst. Het is sinds 2003 namelijk verplicht om bij de koop van een woning een koopovereenkomst op te stellen.

De koopovereenkomst is een overeenkomst waarin alle afspraken inzake de koop worden vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:

  • De prijs van de woning;
  • De leveringsdatum van de woning;
  • De ontbindende voorwaarden;
  • Roerende zaken (zonnescherm, gordijnen, lampen etc.) die mee
    verkocht worden;
  • De prijs van de roerende zaken;
  • Aanvullende afspraken.

De koopovereenkomst noemt men soms ook “voorlopige koopovereenkomst”, dit betekent echter niet dat deze niet bindend is. Wanneer u de koopovereenkomst heeft getekend, heeft u namelijk drie dagen bedenktijd. Tijdens deze periode kunt u zonder opgave van reden afzien van de koop, dit dient u echter wel schriftelijk te melden binnen de afgesproken termijn. Deze termijn gaat in op de dag nadat u een door beide partijen getekende koopovereenkomst in uw bezit heeft.

In het geval dat u uw koopovereenkomst via de notarisservice van hypotheekrente.nl aanvraagt, zullen wij deze op uw verzoek voor u inschrijven. Hiermee voorkomt u bijvoorbeeld dat de verkoper, achter uw rug om, het huis aan een ander verkoopt. Wanneer u de koopovereenkomst heeft in laten schrijven en bent u zeker van de levering. Ook bij een faillissement van de verkoper heeft u de garantie dat de koop doorgaat, hiertegen bent u namelijk ook beschermd via voornoemde inschrijving.

Waarmee kunnen we je helpen?