Komt er nog een referendum rond de afschaffing van de wet-Hillen?

28 februari 2018

Als er íemand vastberaden was om een stokje te steken voor de zogenaamde ‘aflosboete’, was het Henk Krol wel. De voorman van 50Plus zette zich, nadat voorkomen via de Kamer onmogelijk bleek, in om een raadgevend referendum te realiseren. Maar of die er echt gaat komen…

100.000 handtekeningen

50Plus liet weten dat het aantal steunverklaringen dat is binnengekomen via stopaflosboete.nl blijft steken rond de 100.000 handtekeningen. Dit is bij lange na niet genoeg om het referendum werkelijkheid te laten worden, omdat je hiervoor minimaal 300.000 steunverklaringen moet verzamelen. En dat dan ook nog vóór 8 maart.

Heeft het nog zin?

Van Seniorenbeurs tot straatacties, de partij is voorlopig nog druk aan het campagnevoeren. Inmiddels delen ze geen tussenstanden meer, omdat het aantal handtekeningen de laatste tijd niet bijster hard is gestegen. Krol durft hier wel een verklaring voor te geven. Bij het partijbureau krijgen ze veel vragen binnen of het überhaupt nog zin heeft om een dergelijk referendum te steunen, omdat Kasja Ollongren, Minister van Buitenlandse Zaken, druk bezig is dit inspraakmiddel af te schaffen.

Precies genoeg tijd

Toch zal deze afschaffing zo’n vaart niet lopen, als het raadgevend referendum al wordt afgeschaft, kan deze ‘intrekkingswet’ pas over een paar maanden ingaan. Dat geeft Henk Krol nog precies de ruimte om zijn referendum over de ‘aflosboete’ te realiseren.

‘Aflosboete’

De wet-Hillen maakt het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Er gold dus een belastingvoordeel voor deze groep huiseigenaren. Dit heeft de coalitie in samenspraak met de Kamer geschrapt, wat tot grote commotie heeft geleid. De maatregel wordt wel een ‘aflosboete’ genoemd, een straf voor mensen die netjes hebben afgelost.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Koopsubsidie

Met koopsubsidie wil de overheid het eigen woningbezit bevorderen. De regels voor koopsubsidie zijn vastgelegd in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, kan hij …