PVV & 50Plus op oorlogspad – en monsterspreektijd als wapen

21 november 2017

Vanavond is het zover: de Tweede Kamer gaat in debat over de afschaffing van de wet-Hillen, zoals in het regeerakkoord voorgesteld door de coalitie. De PVV en 50Plus hebben 35 uur spreektijd aangevraagd, wat gaat dit ze opleveren?

‘Aflosboete’

De wet-Hillen maakt het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Er gold dus een belastingvoordeel voor deze groep huiseigenaren. Dit wil de coalitie schrappen, wat tot grote commotie heeft geleid binnen en buiten de Kamer. De maatregel wordt wel een ‘aflosboete’ genoemd, een straf voor mensen die netjes hebben afgelost.

35 uur spreektijd

Iedere fractie mag in een Kamerdebat, zoals vanavond gevoerd, zoveel tijd aanvragen als ze wensen. Kamerlid Edgar Mulder van de PVV heeft 20 uur spreektijd aangevraagd, en Kamerlid Martin van Rooijen van 50Plus 15 uur. Een monsterspreektijd bij elkaar: als ze hun tijd volpraten, zijn ze tot donderdagochtend bezig. Hiermee hopen ze de afschaffing van de wet-Hillen te vertragen en te dwarsbomen.

Gaat de tijd worden gebruikt ?

Er zit echter wel een addertje onder het gras: de spreektijd van de heren kan worden beknot als een meerderheid van de Kamerleden hierom vraagt. Toch zijn in ieder geval D66 en de VVD niet van plan een dergelijk ‘wapen’ in te zetten. Vooralsnog lijkt iedereen vooral nieuwsgierig hoe de 35 uur gaan worden ingevuld. In 2012 werd er ook gedreigd met een monsterspreektijd, toen door de SP en de PVV, maar de spreektijd werd niet benut, waardoor het debat destijds netjes voor het avondeten werd afgerond.

‘Filibusters’

In de Amerikaanse politiek is het inzetten van een monsterspreektijd een bekende tactiek. ‘Filibusters’ worden deze lange monologen om tijd te rekken genoemd. Er worden bijvoorbeeld hele telefoonboeken voorgelezen om de tijd te rekken. Zover zal het in Nederland niet komen, de Kamervoorzitter mag de spreker afkappen als hij niet spreekt over het geagendeerde onderwerp.

Wat het de PVV en 50Plus sowieso oplevert, is aandacht in de media. Of ze enige invloed kunnen uitoefenen op het al dan niet afschaffen van de wet-Hillen, is nog maar de (grote) vraag..

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente is de rente die betaald wordt over leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komt deze rente in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in …