Intentieverklaring Hypotheek

Een intentieverklaring is in veel gevallen nodig om een hypotheek af te sluiten. Wat is een intentieverklaring? Inmiddels wordt er ook gesproken om de intentieverklaring te laten vervallen. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Wat is een intentieverklaring?

Banken houden van zekerheid. Ze willen zeker weten dat u een hypotheek kunt terugbetalen. En van een vast contract worden ze daarom heel blij. Heeft u echter (nog) geen vast contract, dan kunt u bij uw werkgever een intentieverklaring opvragen. Dit is een onderdeel van de werkgeversverklaring. Met de intentieverklaring geeft de werkgever aan dat hij het voornemen heeft u in vaste dienst te nemen, mits de prestaties op niveau blijven en het bedrijf financieel gezond blijft.

Tijdrovend

Een werkgeversverklaring is het meest tijdrovende onderdeel in de hypotheekaanvraag. Uit cijfers van De Hypotheker en Florius blijkt dat dit fysieke document gemiddeld 2,4 keer aangeleverd moet worden door de consument, omdat er informatie op het formulier ontbreekt of niet correct is ingevuld.

Mogelijk niet meer nodig

Een werkgeversverklaring is mogelijk in de toekomst niet meer altijd nodig bij de aanvraag van een hypotheek. Florius en De Hypotheker starten als eerste de pilot ‘HANDIG!’ waarmee de eerste stap wordt gezet naar een volledig digitaal aanvraagproces. In de pilot gebruiken consumenten de reeds beschikbare persoonlijke gegevens bij de overheid. Hierdoor wordt een werkgeversverklaring overbodig. IG&H Consulting & Interim faciliteert de pilot.

Digitale stap vooruit

Florius, Rabobank, De Hypotheker, bijBouwe, VEH Vereniging Eigen Huis, HDN (Hypotheken Data netwerk) en Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) zijn ook betrokken bij de pilot. Tijdens de pilot wordt gebruikgemaakt van een digitaal document, waarin het loon- en werkgeversverleden staat. Dit document kan de burger downloaden via mijnuwv.nl.

Makkelijker proces

Het is de ambitie om binnen drie jaar een hypotheek aan te vragen zonder fysieke documenten. Consumenten hoeven dan alleen nog toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens.

Nog niet voor iedereen

Het op deze wijze aanvragen van een hypotheek is tijdens de pilot in eerste instantie alleen beschikbaar voor een deel van de klantdoelgroep. Consumenten moeten bijvoorbeeld in loondienst zijn. Bovendien kan de hypotheek, tijdens de pilot, alleen aangevraagd worden bij de deelnemende organisaties. Bij succes wordt het proces zonder werkgeversverklaring breed uitgerold in de markt.

Over hypotheken

Timesharing

Onder timesharing verstaat men het kopen van diverse verblijfsaccommodaties in populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van een accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld …