Garant staan

Garant staan voor iemands hypotheek, hoe werkt dat? Wij van Hypotheekrente.nl leggen het je graag uit! Wil je bijvoorbeeld een huis kopen, maar kom je niet in aanmerking voor een hypotheek omdat je studeert of net begonnen bent met je eerste baan? Dan kan iemand anders garant staan voor jouw hypotheek. Door garant te staan verbindt de andere persoon zich aan jouw hypotheek. Als er iets misgaat, is het mogelijk dat degene die garant staat voor de hypotheekschuld opdraait.

Let op: sinds 2013 is het heel lastig om nog door middel van garant staan een huis te kopen.

Ouders garant hypotheek

De hypotheekverstekkers die deze regeling nog aanbieden accepteren vaak alleen aanvragen als de aanvragers familie van elkaar zijn. Vaak gaat het dan om ouders die garant staan voor de hypotheek van hun kind. Hypotheekverstrekkers durven deze aanvragen aan, omdat ze ervan uitgaan dat het inkomen van de jonge starter nog gaat stijgen in de toekomst. Hierdoor kan de huiseigenaar na een paar jaar de lasten uiteindelijk zelf dragen. Hypotheken waarvoor iemand garant staat, komen overigens niet in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoe werkt het?

Ouders die garant staan moeten de hypotheekakte ondertekenen. Door de akte te ondertekenen zijn ze hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat ouders aansprakelijk zijn als de maandelijkse hypotheeklasten niet worden betaald. De hypotheekverstrekker zal eerst onderzoeken of de ouders wel de financiële middelen hebben om zo’n lening aan te gaan. Verder kijkt de bank ook naar het (potentiële) inkomen van de starter in de toekomst. Het is immers uiteindelijk de bedoeling dat de starter zelf de lasten kan gaan dragen.

Wil je later de garantiestelling opheffen? Dan moet je samen een verzoek indienen bij de hypotheekverstrekker. Dit maakt het garant staan voor iemand tot een grote verantwoordelijkheid.

Gift

De Belastingdienst ziet betalingen van ouders als gift en heft daarover belasting boven de jaarlijkse vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van de leeftijd van de ontvanger.

Belastingvrij schenken of lenen

Deze regeling wordt bijna niet meer aangeboden. Er zijn gelukkig andere manieren voor ouders om hun kinderen te helpen een huis te kopen. Dit kan bijvoorbeeld via de schenkingsregeling. Als familielid kun je eenmalig belastingvrij tot €103.643,-  (in 2020) schenken. Het geld moet dan wel aantoonbaar gebruikt worden voor de aankoop van een woning. Een andere mogelijkheid is om als starter geld te lenen van ouders. Hier kun je zelfs hypotheekrenteaftrek voor krijgen.

Meer weten over de diverse regelingen? Kijk op Hypotheekrente.nl of vraag advies aan een van onze experts!

Over hypotheken

Canon

Canon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen voor het gebruik van de grond, waarop zijn onroerende zaak staat.