Extra aflossen hypotheek

Extra aflossen op de hypotheek klinkt aantrekkelijk. U heeft in één klap een lagere hypotheekschuld en waarschijnlijk daardoor ook lagere maandlasten. Toch kleven er wat nadelen aan het extra aflossen van de hypotheek. Hypotheekrente.nl heeft de voor- en nadelen voor u op een rij gezet.

Extra aflossen op de hypotheek: schulden omlaag

Het grote voordeel van extra aflossen op de hypotheek is natuurlijk dat uw hypotheekschuld snel minder wordt en daarmee uw maandlasten lager. Dat kan over een jaar gezien flink in de portemonnee schelen.

Renteopslag eraf

Uw totale hypotheekschuld daalt flink als u tussentijds aflost. Een lagere hypotheek ten opzichte van uw huis kan een extra voordeel opleveren. U betaalt namelijk vaak een renteopslag op uw hypotheek als het bedrag ten opzichte van de waarde van de woning boven een bepaald percentage komt. De renteopslag betaalt u omdat de bank risico loopt over het uitgeleende bedrag. Als u een lagere hypotheekschuld heeft, betekent dat minder risico voor de bank en kan de renteopslag mogelijk worden verlaagd. Vaak houden banken de renteopslag vallen als de verhouding tussen hypotheek en woningwaarde onder de 90 procent komt. Hier moet u wel zelf achteraan. De meeste banken komen niet zelf met dit aanbod. Overigens: voor hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) geldt vaak geen renteopslag, omdat de bank minder risico loopt.

Minder vermogen

Als uw aflost op uw hypotheek, heeft u minder vermogen. Dat wil zeggen bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en overig vermogen. Hierdoor betaalt u mogelijk minder belasting in box 3.

Geen restschuld

Hoe meer u aflost, hoe kleiner het risico is op een restschuld bij de verkoop van uw huis. De hypotheekschuld wordt lager en de waarde van uw woning blijft meestal gelijk of stijgt zelfs. Ook een klein verlies is zelfs op te vangen als u al een deel van de hypotheek heeft afgelost.

Nadelen aflossen

Natuurlijk heeft extra aflossen op uw hypotheek ook nadelen. U spaarrekening en daarmee uw financiële buffer slinkt. Het is slim om een financiële buffer te behouden. Houd rekening met een bedrag waarmee u een aantal maanden de kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

Boetevrij aflossen

U mag per kalenderjaar slechts een deel van de hypotheek aflossen. Vaak gaat het om tien tot twintig procent van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Lost u (meer) af, dan betaalt u soms een boeterente. Dit gebeurt omdat de bank inkomsten misloopt. Die houdt rekening met rente op een bepaald bedrag. Als dat bedrag lager wordt, loopt de bank inkomsten mis.

Mogelijk meer belasting in box 1

Als u aflost, betaalt u minder hypotheekrente. Dit betekent dus ook dat u minder rente kunt aftrekken. Omdat u minder aftrekt in box 1, wordt uw belastbare inkomen hoger. Hierdoor betaalt u mogelijk meer belasting in box 1. Doordat uw belastbare inkomen hoger wordt, valt u mogelijk in een hoger belastingtarief.

Toeslagen

Als uw belastbaar inkomen hoger wordt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de te ontvangen zorg- en kinderopvangtoeslag. Toeslagen kunnen zelfs compleet vervallen, een flinke hap op de maandelijkse lasten.

Over hypotheken

Toprente

Toprente is een opslag op het standaard rentetarief wanneer je je woning volledig wil financieren met een extra hoge hypotheek. Veel banken stellen strenge eisen aan het afsluiten van een …