Extra aflossen hypotheek

Het extra aflossen op je hypotheek klinkt aantrekkelijk. Je hebt in één klap een lagere hypotheekschuld en waarschijnlijk daardoor ook lagere maandlasten. Toch kleven er wat nadelen aan het extra aflossen van de hypotheek. Hoe zit het bijvoorbeeld met de boete bij extra aflossen hypotheek? Je vraagt jezelf daarnaast misschien wel eens af: hoeveel mag ik extra aflossen op mijn hypotheek? Hypotheekrente.nl heeft de antwoorden voor je verzameld op deze pagina.

Extra aflossen op de hypotheek: schulden omlaag

Het grote voordeel van extra aflossen op de hypotheek is natuurlijk dat jouw hypotheekschuld snel minder wordt en daarmee je maandlasten lager komen te liggen. Dat kan over de periode van een jaar flink in de portemonnee schelen.

Renteopslag eraf

Jouw totale hypotheekschuld daalt bovendien flink als je tussentijds aflost. Een lagere hypotheek ten opzichte van de woningwaarde van je huis kan een extra voordeel opleveren. Je betaalt namelijk vaak een renteopslag op jouw hypotheek als het bedrag ten opzichte van de waarde van de woning boven een bepaald percentage komt. De renteopslag betaal je omdat de bank risico loopt over het uitgeleende bedrag. Als je een lagere hypotheekschuld hebt, betekent dat minder risico voor de bank en kan de renteopslag mogelijk worden verlaagd.

Steeds meer geldverstrekkers passen uit zichzelf al tussentijds de renteopslag aan. Blijf hier als klant zelf scherp op: heb je bijvoorbeeld een groot bedrag afgelost? Dan val je misschien binnen een andere risicocategorie. Overigens geldt voor NHG-hypotheken geen renteopslag, want de bank loopt minder risico bij deze hypotheekvorm.

Minder vermogen én geen restschuld

Nog een ander groot voordeel: met het extra aflossen op jouw hypotheek, houd je minder vermogen ‘over’. Onder vermogen verstaan we dan spaargeld, beleggingen en overig vermogen. Hierdoor betaal je mogelijk tevens minder belasting in box 3.

Hoe meer je aflost, hoe kleiner het risico is op een restschuld bij de verkoop van jouw huis. De hypotheekschuld wordt lager en de waarde van je woning blijft meestal gelijk of stijgt zelfs. Ook een klein verlies is makkelijker zelf op te vangen als je al een deel van de hypotheek hebt afgelost.

Nadelen extra aflossen hypotheek

Natuurlijk heeft extra aflossen op jouw hypotheek ook nadelen. Je spaarrekening en daarmee jouw financiële buffer slinkt. Het is slim om altijd een financiële buffer te behouden. Houd hiervoor rekening met een bedrag waarmee je een aantal maanden de kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

Boetevrij aflossen

Nog een nadeel: je mag per kalenderjaar slechts een deel van de hypotheek aflossen. Vaak gaat het om 10% tot 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Los je (meer) af? Dan betaal je soms een boeterente. Deze boete wordt in rekening gebracht, omdat de geldverstrekker inkomsten misloopt. Niet alle hypotheekaanbieders rekenen een boete bij extra aflossen hypotheek. Zo mag je bij Tulp Hypotheken bijvoorbeeld jaarlijks tot maar liefst 25% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Als je aflost met spaargeld of een schenking van familie, dan kun je overigens bij een aantal geldverstrekkers zelfs tot 100% boetevrij aflossen per jaar. Dat geldt voor onder andere geldverstrekkers Allianz, Munt, Reaal en Vista Hypotheken.

Mogelijk meer belasting in box 1

Als je aflost, betaal je minder hypotheekrente. Dit betekent dus ook dat je minder rente kunt aftrekken. Omdat je minder aftrekt in box 1, wordt jouw belastbare inkomen hoger. Hierdoor betaal je mogelijk meer belasting in box 1. Doordat jouw belastbare inkomen hoger wordt, val je mogelijk in een hoger belastingtarief.

Een laatste aandachtspunt: als jouw belastbaar inkomen hoger wordt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de te ontvangen toeslagen zoals zorg- en kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen kunnen zelfs compleet vervallen. Dat is een flinke hap op de maandelijkse lasten.

Over hypotheken

Onderhands

Onderhands is een actie waarbij er geen tussenkomst van een notaris is. De partijen maken onderling een akte op en daarbij wordt geen notaris ingeschakeld.