Eigen woning? 6 dingen die veranderen dit neieuwe jaar

2 januari 2019

Terwijl we genieten van de laatste oliebollen en twijfelen of die goede voornemens echt zo’n goed idee waren, sommen we graag voor jullie de grootste (financiële) veranderingen op die 2019 voor huiseigenaren gaat brengen. Van een flink verhoogde WOZ-waarde tot en met een verlaagde hypotheekrenteaftrek.

1. Verhoging energierekening

Om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren, wordt de energiebelasting in 2019 een stuk prijziger. Zo stijgt de belasting op gas met 7 cent per kubieke meter en wordt stroom 3 cent duurder per kilowattuur. Eneco berekende dat de energiekosten voor een gemiddeld gezin maandelijks €13,- zullen toenemen. Plannen om te verduurzamen? Lees dan hier wat voor subsidies je aan kunt vragen!

2. Minder hypotheekrenteaftrek

Dit komt vast voor niemand als een verrassing, maar dit jaar start de overgang van vier naar twee belastingschijven in de inkomstenbelasting, dat in 2021 voltooid is. Dan geldt voor een inkomen tot €68.507 een tarief van 37,05% en voor hogere inkomens een tarief van 49,5%.  Door dit nieuwe belastingschijvenstelsel gaat de hypotheekrenteaftrek verder omlaag.

3. Onderhoudssubsidie monumentale panden

In dit nieuwe jaar verdwijnt de jaren geleden ingevoerde monumentenaftrek. Dit hield in dat je niet meer dan 80% van de onderhoudskosten voor je monumentale woning van de belasting mocht aftrekken. Dit jaar is hiervoor in de plaats een subsidieregeling gekomen. Dit houdt in dat eigenaren van een rijksmonument 35% subsidie kunnen krijgen over de gemaakte instandhoudingskosten.

4. NHG-grens gaat omhoog

Afgelopen Prinsjesdag was er niet alleen maar slecht nieuws voor mensen die dit jaar een huis willen kopen: de grens van de Nationale Hypotheek Garantie is met €25.000 gestegen ten opzichte van 2018 naar €290.000. Geen onverwachtse verandering met de nog steeds stijgende huizenprijzen. Tussen 2015 en 2017 lag die bovengrens nog een stuk lager, op €245.000. Hoe wordt die grens eigenlijk bepaald? Lees het hier!

5. Wet-Hillen wordt langzaam afgebouwd

Er is heel wat gedoe om geweest, maar dit jaar gaat het toch echt van start: de Hillen-aftrek wordt stapsgewijs in dertig jaar afgebouwd. Deze wet maakte het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Dat eigenwoningforfait is een klein percentage van de WOZ-waarde van je huis. Meestal komt het neer op zo’n 0,75% (al wil het kabinet verlagen naar 0,6%).

6. WOZ-waarde stijgt fors

Ook dit is niet echt een verrassing: de WOZ-waarde gaat in 2019 weer flink omhoog. Volgens de laatste voorspellingen van De Waarderingskamer, die gemeenten controleert op de uitvoering van de Wet WOZ, zal de gemiddelde stijging tussen de 7,5% en 9,5% liggen. In januari of februari krijg je als huiseigenaar de WOZ-beschikking binnen, een bepaling van de geschatte marktwaarde tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018. Een hogere WOZ-waarde is fijn als je je huis verkopen wil, maar betekent ook een stijging van de gemeentelijke belasting die je moet betalen, die wordt namelijk berekend aan de hand van de WOZ-waarde van je huis.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Premie

De premie is het bedrag dat je periodiek verschuldigd bent voor je verzekering.