Woningmarktcijfers.nl meldt huisprijsstijging

24 augustus 2007

HEERLEN – De huizenprijsen zijn de afgelopen 7 maanden met 4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar en met 5,1 procent ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2006. Deze cijfers stroken met de cijfers van Vereniging Eigen Huis en met de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Woningmarktcijfers.nl baseert zijn cijfers op cijfers van het Kadaster.

Noord Holland kende met 5,9% de grootste stijging, gevolgd door de provincie Utrecht met 5,5%. In Zeeland stegen de prijzen het minst, namelijk met 0,5% ten opzichte van het gehele jaar 2006. Landelijk stegen de vrijstaande woningen in deze periode het meest in prijs namelijk 5,4%, terwijl de appartementen het met een stijging van 1,4% moesten doen. Opvallend is verder dat na 7 maanden de door diverse banken en instellingen geprognosticeerde stijging voor het gehele jaar 2007 reeds is bereikt.

Het aandeel koopwoningen dat voor minder dan 200.000 euro werd verkocht daalde van 49,5% in 2006 naar 46,9% in 2007. Het aantal kopers dat voor minder dan 150.000 euro kon toeslaan, daalde in deze periode van 22,8% naar 21,2%. Ongeveer 10% van alle verkochte woningen is duurder dan 400.000 euro. Volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, zijn er nog wel voldoende goedkopere woningen, maar de betaalbaarheid neemt af, mede door strengere inkomenseisen voor hypotheekverstrekking alsmede een stijgende hypotheekrente. Van de Pas verwacht niet dat deze effecten door stijging van het inkomen kunnen worden gecompenseerd.

In de eerste 7 maanden van 2007 hebben 113.899 woningtransactie plaats gevonden. Dat zijn 4,7% minder transacties dan in dezelfde periode van 2006. Het is al de 12e maand op rij dat er minder woningtransacties zijn dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Volgens Leo van de Pas is de daling grotendeels te verklaren door een bijzonder sterk eerste half jaar van 2006. De verschillen per provincie zijn groot. In Drenthe was de daling van het aantal transacties meer dan 10%. In Zeeland was de daling met 0,2% het geringst. Landelijk gezien werden 3% meer vrijstaande woningen verkocht, de overige typen daalden in aantal.

Bron: woningmarktcijfers.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Centraal testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het register biedt geen inzage in de inhoud van het …