Wat is het renteaanbod?

29 april 2016

Wie binnenkort een hypotheekaanvraag doet bij onder meer Attens Hypotheken, MUNT Hypotheken, Syntrus Achmea of Tellius, krijgt te maken met een vernieuwd aanvraagproces. Dit maakt deel uit van de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn, die later dit jaar wordt ingevoerd. Diverse hypotheekverstrekkers stappen nu al over op de nieuwe richtlijn en gaan werken met het renteaanbod. Er zijn ook geldverstrekkers die niet werken met een renteaanbod, maar direct een bindende offerte aanbieden.

Waarom een renteaanbod?

De Europese Hypothekenrichtlijn (ook wel Mortgage Credit Directive, MCD, genoemd) schrijft voor dat banken niet langer een hypotheekofferte onder voorbehoud van de kredietwaardigheid van de hypotheekaanvrager mag verstrekken. Als alternatief kunnen hypotheekverstrekkers een renteaanbod doen. Dat geeft de klant houvast over de hoogte van de rente tijdens het acceptatieproces.

Wat is het renteaanbod?

Het renteaanbod bevat het maximaal te lenen bedrag, de rente, de rentevaste periode en een lijst met aan te leveren stukken. Daarnaast is de uiterste datum voor het inleveren van de stukken in het renteaanbod opgenomen. Het renteaanbod kan overigens kosteloos worden geannuleerd.

Is het renteaanbod bindend?

Het renteaanbod heeft ook invloed op de hypotheekofferte. De offerte is, in tegenstelling tot het renteaanbod, een bindend aanbod. Als de klant de offerte tekent, zijn de hypotheek en de geldlening direct rond.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Financieringskosten

Financieringskosten zijn alle kosten die ontstaan in verband met het afsluiten van een hypotheek, zoals taxatiekosten, notariskosten (hypotheekakte), kosten NHG en de (hypotheek)advieskosten.