Europese Hypothekenrichtlijn zorgt voor verwarring hypotheekmarkt

25 april 2016

De Europese Hypothekenrichtlijn, officieel de Mortgage Credit Directive (MCD) wordt pas na de zomer ingevoerd. Diverse geldverstrekkers werken echter nu al volgens de Europese Hypotheekrichtlijnen. Bij de banken die werken volgens de MCD zijn er echter verschillen in de uitvoering, met name over het wel of niet aanbieden van een rente-aanbod. Dat zorgt voor kopzorgen bij hypotheekadviseurs.

Hypotheekofferte niet meer voorlopig

Een van de belangrijkste wijzigingen van de Europese Hypothekenrichtlijn is dat hypotheekaanvragers straks geen voorlopige offerte meer ontvangen. De hypotheekofferte ontvangen aanvragers pas zodra zij alle stukken, zoals loonstroken, werkgevers en een taxatierapport hebben ingediend bij de geldverstrekker. Een offerte is dan bindend en houdt geen rekening met het feit of een hypotheekaanvrager kredietwaardig genoeg is.

Rente-aanbod of hypotheekofferte

Diverse geldverstrekkers, zoals MUNT Hypotheken, bieden klanten voorafgaand aan de bindende offerte een rente-aanbod aan. Daarin staat het rentetarief. Als de klant dit aanbod accepteert, staat de rente vast en weet de klant dus welke rente hij of zij krijgt in de offerte. Weer andere banken bieden alleen een bindende offerte aan, zonder een rente-aanbod vooraf. Dat zorgt voor verwarring op de hypothekenmarkt. Hypotheekadviseurs vinden de werkwijze van geldverstrekkers die geen rente-aanbod vooraf doen en van nieuwe klanten eisen dat zij eerst alle gevraagde informatie aanleveren klant onvriendelijk. Klanten weten niet wat de rente precies en zijn vanwege de vele rompslomp minder snel geneigd een andere offerte op te vragen. Hypotheekadviseurs zouden zelfs banken boycotten vanwege dit klantonvriendelijke beleid. Volgens de boze adviseurs klinken marketingtermen als ‘Nu direct een bindend aanbod’ mooi, maar is zoiets nadelig voor de consument.

Meer lezen over de Europese Hypothekenrichtlijnen? Lees dan: Wat betekenen de nieuwe Europese hypothekenrichtlijnen voor u.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Eigenwoningrente

Eigenwoningrente is de rente die betaald wordt over leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komt deze rente in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in …