Wanneer dient de nota te zijn voldaan?

De uiterste termijn voor het betalen van de nota is gesteld op 14 dagen na ontvangst van de factuur. Wanneer u niet op tijd heeft betaald, zult u een bedrag van € 29,75 (inclusief BTW) aan extra administratiekosten moeten betalen.

Bekijk één van de andere veelgestelde vragen!

Over hypotheken

Erfrecht

Erfrecht is het geheel van wetten dat betrekking heeft op de situatie na overlijden, zoals erfdelen en erfgenaam. Het erfrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.