Wanneer dient de nota te zijn voldaan?

De uiterste termijn voor het betalen van de nota is gesteld op 14 dagen na ontvangst van de factuur. Wanneer u niet op tijd heeft betaald, zult u een bedrag van € 29,75 (inclusief BTW) aan extra administratiekosten moeten betalen.

Bekijk één van de andere veelgestelde vragen!

Over hypotheken

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak vaststelt voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt ieder jaar vastgesteld. De waarde …