Nieuwe gedragscode nodig voor flexwerkers en zzp’ers

4 juli 2016

Herzie de gedragscode voor hypotheken, zodat meer mensen een hypotheek kunnen krijgen. Daarvoor pleit hypotheekdeskundige Mark de Rijke in het Financieele Dagblad van 4 juli. Doordat te veel wordt uitgegaan van de ‘gemiddelde Nederlander’ worden hele groepen ten onrechte uitgesloten van de woningmarkt.

Flexwerkers en zzp’ers

Flexwerkers, zzp’ers en jonge afgestudeerden met een startersinkomen en een studieschuld kunnen nu moeilijk een hypotheek krijgen, omdat hun inkomen laag is en zij geen eigen geld in kunnen brengen. Maar ook pensioengerechtigden die hun overwaardere willen verzilveren of woonbootbezitters vallen buiten de boot. Volgens De Rijke kijken geldverstrekkers te veel naar inkomen en theoretische maandlasten, niet naar persoonlijke omstandigheden of financieel gedrag.

Nibud-norm vs. flexwerken

,,Het wel of niet hebben van een vast contract is en blijft de norm, terwijl dat tegenwoordig absoluut geen garantie meer is voor een stabiel inkomen”, aldus De Rijke. Volgens hem moeten de acceptatieregels voor een hypotheek en de toetsingsmethodiek kritisch tegen het licht worden gehouden. Er moet niet alleen worden uitgegaan van de Nibud-normen, maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe situaties, zoals flexwerken.
Overigens zijn er wel mogelijkheden voor zzp’ers en flexwerkers om een hypotheek te krijgen. Lees meer over een hypotheek voor zzp’ers en een hypotheek voor flexwerkers.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Timesharing

Onder timesharing verstaat men het kopen van diverse verblijfsaccommodaties in populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van een accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld …