CPB wil eigen woning naar box 3

9 maart 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) wil dat een eigen woning wordt gezien als vermogen en zo wordt belast. Nu wordt een huis gezien als inkomen en valt het in box 1, maar het CPB adviseert de overheid een eigen woning te belasten in box 3, net zoals bijvoorbeeld spaargeld. Voor huizenbezitters heeft overheveling naar box 3 grote gevolgen.

Eigen woning naar box 3 gunstig voor jongeren

Voor jonge werknemers is het voorstel van het CPB over de eigen woning gunstig. Jonge werknemers hebben in verhouding tot hun inkomsten hoge lasten, zoals hoge hypotheeklasten, pensioenpremies en kosten voor kinderopvang. Dat maakt Nederland kwetsbaar. Het CPB wil dertigers en veertigers ontlasten en heeft daarom maatregelen, zoals het belasten van een eigen woning in box 3 voorgesteld. Ook stelt het CPB voor om de verplichte aflossing van een hypotheek te beperken tot 50 procent. Nu moet een hypotheek in dertig jaar volledig afbetaald zijn.

Belasting

Huiseigenaren met een lage hypotheek en veel eigen vermogen, moeten door het belasten van een woning in box 3 fors meer belasting betalen. Wie geen hypotheek heeft op zijn woning, profiteert niet van hypotheekrenteafrek, maar wordt ook niet belast op zijn vermogen in steen. Dat wil het CPB veranderen. De opbrengst van deze belasting moet gebruikt worden voor voor algemene lastenverlichting.

Geen gelopen race

Het belasten van de eigen woning is nog lang geen gelopen race. Diverse politieke partijen zijn tegen. Het CPB adviseert de overheid om in een volgende regeerperiode hier naar te kijken. Ook de hypotheekrenteaftrek staat onder druk.

Op zoek naar informatie en de goedkoopste hypotheek? Vraag een gesprek aan

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Catalogushuis

Een catalogushuis is een woning die wordt gebouwd volgens een kant en klaar ontwerp met een vaste bouwprijs. Het gaat hier vaak om systeembouw en er zijn diverse varianten.