Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst U

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

WOZ-waarde

De¬†WOZ-waarde is de waarde die aan een woning is toegekend in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde worden onroerendzaakbelasting en eigenwoningforfait berekend. Vanaf …