Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst U

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

Transportakte

Door middel van het opmaken en inschrijven van een transportakte vindt levering van een registergoed plaats. De transportakte wordt daarom ook wel akte van levering genoemd. Deze akte moet worden …