Wordt de gasgestookte cv-ketel verboden vanaf 2021?

4 april 2018

Willen we de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord halen, dan moet de traditionele cv-ketel in de ban. Verschillende initiatiefnemers, waaronder een aantal energiebedrijven, milieuorganisaties en mensen uit de installatiebranche zijn hiervan overtuigd. Ze stelden een manifest op, met ambitieuze doelen, volgens sommigen net wat té ambitieus.

Duurzame warmte-installatie

In het manifest stellen o.a. Greenpeace, Energie Nederland en Uneto-VNI voor dat vanaf 2021 alleen nog maar een cv-ketel mag worden geïnstalleerd als er daarnaast óók een hybride warmtepomp wordt geplaatst. Een woningeigenaar heeft niet alleen die optie, hij kan ook direct voor een compleet duurzame warmte-installatie kiezen, bijvoorbeeld een zelfstandige warmtepomp.

Hybride warmtepomp

Wat is zo’n hybride warmtepomp? Het is een apparaat dat een aanvulling vormt op de cv-ketel en dat warmte uit de ventilatie- of buitenlucht gebruikt om het huis te verwarmen – eventueel zelfs het tapwater uit de kraan. De aanschaf van een dergelijke duurzame pomp ligt tussen de €3.000 en €5.000. Dit is dan exclusief de cv-ketel, maar ook exclusief eventuele subsidies en tegemoetkomingen.

Zelfstandige warmtepomp

Een geheel zelfstandige warmtepomp is weer een heel ander verhaal. Deze pomp vervangt de complete cv-ketel en gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht. Een prachtig systeem, maar absoluut niet goedkoop. De kosten voor een dergelijke warmtepomp liggen tussen de €6.000 en €20.000. Dit is ook weer exclusief de subsidies die een dergelijke vergroening van je huis kan opleveren.

Manifest

Of het manifest werkelijkheid gaat worden, is nog maar even de vraag. Recent overhandigden de partijen het in ieder geval aan Diederik Samson, die betrokken is bij het (tot stand komen van het)  Parijse Klimaatakkoord. In 2030 moet Nederland vergeleken met 1990 49% minder CO2 uitstoten, een dergelijke verlaging vraagt om een ambitieuze aanpak.

‘Te eenzijdig’

Niet iedereen vindt het manifest een goed idee. Zo meent bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis dat deze ‘losse maatregel’ te eenzijdig is en te eenvoudig. Er moet volgens hen een meer integrale aanpak komen, die huiseigenaren adviseert over de beste duurzame optie voor hun woning. Een zelfstandige of hybride warmtepomp is bijvoorbeeld lang niet geschikt voor alle appartementen en huizen. Ook struikelen ze over het feit dat alle kosten en verplichtingen eenzijdig bij de eigenaren van de woning worden neergelegd.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vrije sectorwoning

Een vrije sectorwoning is een woning waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden en ook geen subsidie verstrekt wordt.