Week 9: “Hoe zit het nou eigenlijk precies met de hypotheekrenteaftrek?”

18 augustus 2008

De afgelopen jaren zijn de regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek erg ingeperkt. Hierdoor is niet voor iedereen meer helder, hoe de regeling er op dit moment uitziet. Onderstaand leggen we het in het kort de basis van de regeling uit.

Sinds de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is alleen aftrek van rente over een lening mogelijk als die lening betrekking heeft op de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eerste eigen woning. Dit is dus de woning die uw hoofdverblijf is. Deze lening kan een hypotheek zijn maar ook een persoonlijke lening.

Daarnaast is hypotheekrente vanaf 1 januari 2001 over een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar geworden. Dus als u voor 2001 al een hypotheek had, is de rente hiervan tot 1 januari 2031 aftrekbaar. Na deze periode zullen uw maandlasten dus stijgen, wanneer u op dat moment niet aflost. Heeft u ná 1 januari 2001 een hypotheek afgesloten of deze verhoogd dan is dit nieuwe leningdeel weer voor een periode van 30 jaar aftrekbaar, mits deze is aangewend voor de aanschaf, onderhoud of verbetering van uw eigen woning.

Met ingang van 2004 is er nog een extra maatregel in werking getreden, namelijk de bijleenregeling. Deze regeling houdt in dat iemand bij verkoop van zijn eigen woning en aankoop van een duurdere eigen woning geacht wordt de overwaarde (het verschil tussen de verkoopprijs van de woning en de daarop rustende eigenwoningschuld) in te brengen in zijn volgende woning. Wanneer men de woning toch volledig financiert, dan is de rente over het deel van de financiering dat overeenkomt met het bedrag van de overwaarde niet aftrekbaar. Dit deel van de financiering valt dan in box 3. 

De regeling is overigens regelmatig onderwerp van politiek debat en het is dan ook niet ondenkbaar dat deze op termijn nog verder aangepast zal worden.

Wilt u meer weten over hypotheekrenteaftrek in uw geval? Neem dan contact met ons op!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding …