Vraag week 17: “Hoe lang moet ik mijn hypotheekrente vastzetten?”

23 april 2009

Bij de aankoop van een woning moet u naast een hypotheekvorm en hypotheekverstrekker ook kiezen hoe lang u de hypotheekrente vast zet. Het is een belangrijke maar ook lastige keuze, want niemand weet natuurlijk precies hoe de marktrente zich zal ontwikkelen.

U heeft keuze uit een vaste of variabele rente, maar er bestaan ook tussenvormen, zoals de bandbreedterente en plafondrente.

Vaste rente
Bij de keuze voor een vaste rente kiest u ervoor om uw hypotheekrente voor een periode van bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar vast te zetten. Over het algemeen geldt hoe langer de rentevastperiode hoe hoger de rente.
 
Variabele rente
Wanneer u kiest voor een variabele hypotheekrente dan volgt uw hypotheekrente de marktrente van dat moment. Wanneer de marktrente hoog is dan betaalt u een hoge rente, echter wanneer deze daalt, daalt uw rente ook mee.

Bandbreedterente
Bandbreedterente (ook wel drempel-, buffer- of stabielrente genoemd) is een variatie op een variabele rente. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven- en een ondermarge (bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge overschrijdt, wordt de ‘vaste’ rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter grootte van het verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.

Voorbeeld:
Het afgesproken rentepercentage is 5,3% en de bandbreedte is 1%. Als de hypotheekrente met minder dan 1% stijgt of daalt, blijft uw rente gewoon hetzelfde. Stijgt de rente met bijvoorbeeld 3%, dan stijgt uw rente met 2% (3% minus de bandbreedte van 1%). Hetzelfde gebeurt bij rentedalingen.

Plafondrente
U kunt ook kiezen voor een plafondrente, wat ook een variatie op de variabele rente is. Deze rente is een variabele rente, maar met een zogeheten renteplafond. Dit houdt in dat wanneer de marktrente daalt, uw rente gewoon mee daalt en wanneer de markrente stijgt, uw rente meestijgt. Dit laatste gebeurt echter alleen tot op zekere hoogte. U betaalt namelijk nooit meer dan de vooraf afgesproken plafondrente. De variabele rente zal in dit geval wel wat hoger liggen dan de variabele rente zonder plafond, omdat u verzekerd bent van niet al te hoge rentestijgingen.

Wanneer u kiest voor een langere rentevastperiode dan heeft u voor de gekozen periode zekerheid. U weet precies hoe hoog uw maandlasten gedurende die periode zullen zijn. Hoe langer de rentevastperiode, hoe hoger de hypotheekrente over het algemeen zal zijn.
Op de langere termijn kan het nadeel van deze hoge rente juist een voordeel zijn. Ook al stijgt de hypotheekrente met vijf procent, u blijft gewoon dezelfde rente betalen. Deze rente heeft u immers vastgezet. Echter wanneer de rente daalt, is dit nadelig, want ook dan blijft u gewoon dezelfde rente betalen.

Wanneer u kiest voor een hypotheek met een variabele rente, dan is het onzeker wat uw maandlasten zullen zijn. Bij een variabele rente bent u afhankelijk van de geldende rentetarieven. Stijgt of daalt de markrente waaraan de geldverstrekker haar variabele hypotheekrente heeft gekoppeld, dan zal uw hypotheekrente ook stijgen of dalen.
Over het algemeen blijkt uit deze onderzoeken dat u goedkoper uit kunt zijn door steeds te kiezen voor een variabele hypotheekrente in plaats van een rentevastperiode van bijvoorbeeld tien jaar. Ondanks het feit dat de variabele rente enorme pieken heeft gekend, blijkt de gemiddelde rentelast over de lange termijn meestal lager bij variabele rente dan bij een rentevastperiode van 10 jaar. Resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst!

Wanneer u kiest voor een vaste rente, kiest u dus voor zekerheid. Bij een variabele rente loopt u iets meer risico, maar kunt u op de langere termijn ook goedkoper uit zijn. Door te kiezen voor een bandbreedterente of plafondrente combineert u beide vormen en kunt u ook profiteren van de voordelen van beide vormen. U heeft natuurlijk de mogelijkheid om uw hypotheek op te splitsen in meerdere delen en dan voor ieder afzonderlijk deel een andere rentevastperiode te kiezen. Zo is er altijd wel een deel van de hypotheek waarbij u profiteert, ongeacht welke renteontwikkeling dan ook.

Wilt u meer weten over de verschillende rentevormen? Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Negatieve inkomsten eigen woning

Dit is het negatieve saldo inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.