Vraag van de maand: Ik heb een beleggingshypotheek die nauwelijks meer iets opbrengt. Wat nu?

17 december 2009

U heeft een beleggingshypotheek en door de koersdalingen ten gevolge van de kredietcrisis is de opbrengst van uw beleggingsplan aan het einde van de looptijd niet toereikend om de hoofdsom  van de hypothecaire lening, volledig of gedeeltelijk,  in te lossen. hypotheekrente.nl geeft u in de “Vraag van de maand December 2009” enkele tips om dit probleem tot een minimum te beperken.

Tips van hypotheekrente.nl:

  • Wijziging van fondskeuze, het blijft eveneens koffiedik kijken maar een fonds met een hoger rendement ‘kan’ een hogere eindprognose opleveren. had u een fondskeuze met een hoog risico/ rendement dan is het wellicht veiliger om een meer solide fonds te kiezen. U kunt voor een persoonlijke update opnieuw het formulier beleggingsprofiel invullen. De risico’s, gevolgen en het kostenplaatje kunt u doorspreken met uw hypotheekadviseur.
  • U kunt bij uw verzekeraar een overzicht opvragen met alle gegevens van uw beleggingsverzekering en de actuele poliswaarde. Uw financieel adviseur/ hypotheekadviseur kan u adviseren of het voor u nog interessant is de polis aan te houden. Let op! U kunt deze niet zomaar stopzetten! De polis kan verpand zijn aan de geldverstrekker. Het omzetten van de hypotheek brengt een kostenplaatje met zich mee, want in wezen wordt er een nieuwe hypotheek afgesloten.
  • Sommige beleggingspolissen zijn ook wel “hybride” hypotheken, dit houdt in dat er binnen de polis “geswitcht” kan worden tussen spaarrente en beleggingsrendement.
  • In enkele gevallen kan het zijn dat bij een oversluiting van uw hypotheek, de polis zodanig slecht blijkt te zijn dat dit wellicht de beste tijd is om deze te royeren. Ook hier zitten behoorlijk wat mitsen en maren aan vast. Een paar punten om rekening mee te houden:

  • Fiscale gevolgen van het stopzetten van een polis;
  • De kosten van de verzekeraar voor beëindiging van de polis;
  • Het overlijdensrisicodeel loopt waarschijnlijk al een aantal jaren. Een nieuwe polis zal bijvoorbeeld duurder uitvallen gezien uw leeftijd en eventueel uw gezondheid.

Ten slotte zijn er verzekeraars die hun klanten met beleggingspolissen willen compenseren. Deze regeling zal in veel gevallen een uitkomst bieden, maar wanneer de klant hiervoor tekent is het raadzaam de bijlagen goed door te lezen. Vaak wordt er een compensatie geboden met als contragarantie dat de klant de verzekeraar geen verdere claims toekent. Dit terwijl u collectief wellicht meer compensatie zou kunnen verkrijgen.

Raadpleeg uw financieel adviseur alsmede de Vereniging Eigen Huis voor meer informatie.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en …