Verduurzamen? Helft huiseigenaren is ’t voorlopig niet van plan

22 mei 2019

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) deed onderzoek naar hoe de Nederlandse woningbezitter denkt over verduurzamen, de resultaten liegen er niet om. 43% is niet voornemens om binnen nu en vijf jaar hun huis te vergroenen.

Afwachten financiële regelingen

Waarom zou je je woning niet zo snel mogelijk verduurzamen? De belangrijkste reden die door de huiseigenaren zelf wordt aangevoerd is dat ze nog afwachten welke financiële regelingen en voordelen ze vanuit de overheid kunnen verwachten. Het grootste gedeelte van de ondervraagden vindt namelijk dat de overheid financieel (meer) moet ondersteunen in het energiezuiniger maken van het eigen huis.

In de toekomst voordeliger

Daarnaast verwachten veel woningbezitters dat het verduurzamen van huizen in de toekomst (veel) goedkoper wordt. Meer dan een derde is op het moment bang dat duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, extra isolering en een warmtepomp niet leiden tot waardevermeerdering van hun woning. Bijna de helft van de huiseigenaren vindt nu ook de terugverdientijd (bijvoorbeeld voor zonnepanelen 7 jaar) te lang.

Slechte energielabels

Het Nibud ziet dat financieel zwakke huishoudens vaker een slechter energielabel hebben (D t/m G). Dit is niet zo verwonderlijk, al gaat het budgetinstituut er juist vanuit dat deze groep veel baat zou hebben bij de verduurzaming. De vaste lasten nemen natuurlijk substantieel af als de woning energiezuinig wordt gemaakt. Maar er moet veel aan deze huizen gebeuren wil het echt verschil maken, en daar is dan weer de financiële ruimte niet voor.

Gebouwgebonden financiering

Mensen die wel willen en kunnen investeren in verduurzaming, doen dat het liefst van hun spaargeld. Lenen om bijvoorbeeld het huis extra te isoleren is minder populair. De ondervraagde huiseigenaren waren overwegend enthousiast over een ‘nieuwe’ manier van financieren waar de overheid op het moment onderzoek naar doet, namelijk de gebouwgebonden financiering (GGF). De afbetaling van de duurzaamheidsmaatregelen wordt dan gekoppeld aan het huis, en gaat bij verkoop van de woning over op de nieuwe eigenaar.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Afkopen levensverzekering

De vroegtijdige beëindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht.