VEH: vertrouwen in de woningmarkt neemt af

26 april 2019

Voor het eerst in 4,5 jaar slaat de Eigen Huis Marktindicator negatief uit. Maandelijks wordt voor de Vereniging Eigen Huis het vertrouwen in de woningmarkt onderzocht en uitgedrukt in punten. 100 is de neutrale waarde, en in maart lag het resultaat er één punt onder, op 99.

Slechte betaalbaarheid

Het is niet zo verwonderlijk, maar juist in Rotterdam, Amsterdam en de regio’s Zuid- en Oost- Nederland daalt het vertrouwen hard. Ruim 40% van de Nederlanders vindt het momenteel een heel ongunstige tijd om een huis te kopen. Wat is daarvoor de belangrijkste reden? Met name natuurlijk de slechte betaalbaarheid van te koop staande woningen, vooral voor starters.

Beperkt aanbod

Doorstromers zien het allemaal iets rooskleuriger. Toch vindt ook een derde van deze groep het geen gunstige tijd om een andere woning te kopen. Voor hen is vooral het beperkte aanbod van geschikte woningen een struikelblok. Zij blijven steeds langer in hun ‘eerste huis’ wonen, waardoor er weer minder geschikt en betaalbaar aanbod is voor de starter.

Hoop

Hoe snel het vertrouwen – in deze indicator uitgedrukt in punten – weer een meer neutrale waarde heeft bereikt, is natuurlijk niet te voorspellen. Nu de prijsstijgingen juist in het eerste kwartaal iets zijn afgenomen vergeleken met eerdere kwartalen, mogen we voorzichtig hopen op een meer afgekoelde woningmarkt.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.